Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Oppdraget i Oppegård dreide seg om en utvidelse av det eksisterende sykehjemmet, som fra før har cirka 60 døgnpasienter og en avdeling med 22 dagplasser. Vår leveranse bestod av vann, varme, sprinkler og anlegg for medisinske gasser.

Sted
Oppdragsgiver
  • Ove Skår AS

For å utvide kapasiteten ved institusjonen ble et eksisterende bygg revet og erstattet av et nytt, fem etasjes bygg med en total flate på 6000 kvadratmeter.

Det nye bygget inneholder legekontorer og undersøkelsesrom i første etasje. Hver av de tre neste etasjene inneholder 16 beboerrom, kjøkken, stuer, skyllerom og lager, mens femte etasje er rent vifterom. I tillegg ble det en kjeller med blant annet garderober og kapell.

Høyås bo- og rehabiliteringssenter ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2004. Miljøsertifiseringen bekrefter og dokumenterer miljøvennlig drift og en tydelig miljøprofil i forhold til både innkjøp, materialforbruk og krav til inneklima.