Trondalstoppen, Fredrikstad

Assemblin service Østfold installerer varme og sanitær i boligprosjektet Trondalstoppen i Fredrikstad.

Leveranse
Oppdragsgiver
  • Trondalen utvikling
Status
  • Under oppføring

Trondalstoppen er et boligområde bestående av både leiligheter, eneboliger og rekkehus. Arbeidet på prosjektet startet i 2014 og skal være fullført i 2020.

Trondalstoppen  
Sted: Fredrikstad
Type prosjekt: Leiligheter, eneboliger og rekkehus
Byggherre: Trondalen utvikling
Hovedentreprenør: Trondalen utvikling
Leveranse: Varme og sanitær
Kontraktsverdi: Ca. 16 millioner kr.
Oppstart: 2014
Overlevering: 2020
Utførende avdeling: Assemblin rør service Østfold
Assemblins prosjektleder:    Ole Martin Alsterberg Ekholdt