”Män måste visa att de vill ha oss kvinnor i byggbranschen”

Efter #metoo-debatten fortsätter diskussionen: Vad krävs för att alla ska känna sig välkomna och respekterade på byggbranschens arbetsplatser? Pauline Holm, elektriker på Assemblin i Umeå, och Lennart Petersson, vice vd på Assemblin, ger sin syn på saken.

Erbjudande

Pauline Holm, elinstallatör på Assemblin i Umeå, trivs utmärkt med sitt arbete. Men vägen till elektrikeryrket har inte varit spikrak – som ensam tjej på utbildningen och med en lärare som direkt avrådde henne från att ge sig in i branschen, fick hon kämpa i motvind för sitt mål.

När Pauline Holm skulle välja gymnasieprogram var hon sugen på att söka till elprogrammet. Hennes pappa hade jobbat som elektriker och hon tyckte att det verkade vara ett spännande och omväxlande arbete. Men hon fick inget stöd av personer i sin närhet, så det slutade med att hon valde samhällsvetenskapsprogrammet istället.

På grund av en hjärntumör blev hon dock tvungen att avsluta sina gymnasiestudier i förtid. När hon sedan blev frisk och skulle återuppta studierna följde hon sitt hjärta och valde en yrkesutbildning till elektriker på Komvux.

– Jag kände att nu ska jag äntligen bestämma själv vad jag vill göra, nu ska ingen annan välja åt mig! 

Samhällets fördomar

På utbildningen var hon den enda tjejen och råkade dessutom ut för en obetänksam lärare som inte tyckte att det var någon idé för henne att göra praktik, eftersom installationsföretag ändå inte ville anställa tjejer. Pauline Holm tror att det är både okunskap och till viss del ålder som gör att vissa lärare på yrkesprogrammen hyser sådana fördomar.

– Men det handlar ju inte bara om lärare, det är ju hela samhället som har de här fördomarna om att tjejer inte passar i byggbranschen.

Hur ska då kvinnor lockas till bygg- och installationsutbildningar? Pauline Holm understryker att det är avgörande att synen på yrkena i byggbranschen förändras. Med dagens machoideal tror hon att många kvinnor tvekar inför sitt val, eftersom de inte vet om de kommer att bli accepterade på sin framtida arbetsplats.

– Och ansvaret ska inte bara ligga på oss kvinnor att ta plats – män måste också visa att de vill ha oss i branschen! 

Jämställdhet är ledningens ansvar

En bra arbetsmiljö är där man blir sedd för den man är och inte värderas utifrån kön, konstaterar Pauline Holm.

– Det är också viktigt att känna förtroende för ledningen så att man är trygg med att ta upp saker som inte känns okej.

Och ledningen har även ett stort ansvar i att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmiljö tycker Pauline Holm, så att medarbetarna vet vilka värderingar som gäller på arbetsplatsen. Det skulle till exempel kunna ingå i introduktionen för nyanställda, så att det blir tydligt vilka normer man har att förhålla sig till.

– Men jag måste understryka att jag har fantastiska kollegor som verkligen får mig att känna mig välkommen – precis som det ska vara! 

Trakasserier måste få konsekvenser

Efter #metoo-debatten har mängder av vittnesmål om sexuella trakasserier på jobbet inkommit ifrån olika branscher – inte minst byggbranschen som fick sitt eget upprop med #sistaspiken i kistan.

Pauline Holm anser att det värsta man som medarbetare kan göra om man ser att trakasserier pågår, det är att tyst stå och titta på.

– Jag tycker absolut att man ska gå in och avbryta, och stå upp för den som utsätts. Men också se till att det blir konsekvenser för den som ägnar sig åt den typen av beteende. 

 

Hallå där Lennart Petersson, vice vd på Assemblin. Varför är det viktigt med mångfald och inkludering på arbetsplatsen?

– Vi vill attrahera de bästa medarbetarna, oavsett kön, ålder, kulturell eller social bakgrund eller trosuppfattning. Dessutom visar all forskning att blandade arbetsgrupper presterar bättre. Det är ofta lätt att fastna i etablerade mönster, och för att säkerställa att minoriteters intressen tillvaratas krävs aktiva åtgärder. Mångfald är ett brett begrepp, men eftersom andelen kvinnor i bygg- och installationsbranschen genom åren varit så låg så har just jämställdhet mellan kön blivit särskilt viktig för oss.

Varför har branschen så få kvinnor?

– Det är av historiska skäl. Förr var ju en del arbetsmoment tunga vilket gav män en fördel i yrket, men idag finns det ju redskap som underlättar. Vi vill uppmuntra fler kvinnor att söka sig till branschen idag.

Varför gick Assemblin med i branschinitiativet ”Jämnt på jobbet”?

– Att underlätta för kvinnor har varit en viktig fråga för branschen i flera år, och åtgärder som separata omklädningsrum och arbetskläder i mindre storlekar är idag en självklarhet. Det är länge sedan jag såg en kalender med lättklädda personer på en byggarbetsplats.

– Samtidigt finns det mycket att jobba vidare med. Efter höstens ”metoo”-rörelse genomförde vi en del samtal med kvinnliga medarbetare. Tyvärr bekräftade dessa samtal att miljön på byggarbetsplatser fortfarande kan vara ganska tuff och sexistisk – inte nödvändigtvis bland de egna kollegorna men generellt sett. Installations- och byggbranschen har mycket att jobba med, och därför gick vi med i ”Jämnt på jobbet”.

Hur jobbar Assemblin med mångfald och inkludering?

– Assemblin vill vara en schysst arbetsgivare som erbjuder en säker arbetsmiljö och ett öppet och inkluderande arbetsklimat. I vår uppförandekod finns ett särskilt avsnitt som handlar om frågor om respekt för den enskilda människans frihet och värdighet. Kränkande särbehandling får inte förekomma. I våra medarbetarundersökningar finns frågor om någon upplever diskriminering eller kränkande särbehandling. Resultatet följs noga upp och utreds om möjligt. Vi har också en ”visselblåsarfunktion”, där man anonymt kan anmäla missförhållanden. Vi jobbar i frågan på lite olika sätt i våra affärsområden, men generellt sett har vi under 2018 ökat fokus på mångfald och inkludering i våra utbildningar.

Hur stor andel kvinnor finns i Assemblin idag, och vad är målet?

– I hela Assemblinkoncernen är andelen kvinnor totalt sett 5,9 procent, vilket är i nivå med branschgenomsnittet. Andelen kvinnor bland högre chefer är högre och uppgick 2017 till 15 procent. Vi har inte satt upp något konkret mål, men vi vill definitivt öka andelen kvinnor. Vår ambition är att ha branschens bästa och mest engagerade medarbetare. Vi brukar säga att alla kompetenta personer är välkomna till oss – det är bara två saker vi inte accepterar: diskriminering eller ett oetiskt uppträdande.