Landstinget i Västerbotten väljer Assemblin i ytterligare ett omfattande partneringprojekt

Västerbottens läns landsting har tillsammans med Peab valt Assemblin som entreprenör inom el i ett omfattande partneringprojekt vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Uppdraget gäller en ny helikopterplatta och påbyggnad av kringliggande fastigheter – ett mycket komplext projekt som beräknas pågå under tre år.

Plats

– I denna upphandling stod kompetens och resurser för cirka 80 procent av utvärderingen. Det är mycket glädjande att Assemblin El anses så kompetent att vi fick uppdraget i den tuffa konkurrens som rådde, säger Alex Wickman, filialchef för Assemblin El i Umeå.

– Det känns extra bra eftersom detta är andra gången i rad som landstinget i Västerbotten tillsammans med en huvudentreprenör tilldelar oss ett omfattande partneringprojekt vid universitetssjukhuset.

Det förra partneringuppdraget vid universitetssjukhuset i Umeå som Assemblin El tilldelades gäller kraft, belysning och telesystem vid en omfattande tillbyggnad och renovering av Byggnad 5b. Detta projekt pågår fortfarande med Skanska som huvudentreprenör.

Det nya partneringuppdraget för Assemblin El omfattar åskskyddsanläggningar, nya fläktrum, nya UPS-system och andra el- och teleinstallationer i anslutning till den nya helikopterplattan och påbyggnader av kringliggande hus.

– Den nuvarande helikopterplattan ovanpå akutverksamheten rivs. Den nya byggs i ett högre läge på intilliggande Byggnad 2, säger Alex Wickman.

Denna förändring innebär att man får en högre inflygningshöjd och därmed kan bygga flera nya våningar på kringliggande sjukhusbyggnader. Det betyder i sin tur att sjukhusområdets geografiska utbredning kan begränsas.

– Hela detta omfattande byggprojekt på universitetssjukhuset kommer att pågå under tre år. Assemblins inledande budget- och planeringsarbete påbörjas i januari 2017. Våra installationsarbeten beräknas sedan starta under andra halvåret 2017, säger Alex Wickman.

– För vår del innebär uppdraget en rad speciella utmaningar. Installationsarbetena utförs nära befintlig vårdverksamhet vilket förstås kräver särskild hänsyn. Kring helikopterplattan är det en mycket teknikintensiv miljö där det bland annat ställs höga krav på de teletekniska installationer vi ska utföra.

– Detta uppdrag stärker ytterligare Assemblin El:s marknadsposition i Umeå, säger Alex Wickman.

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se