Assemblin förstärker koncernledningen

Som tidigare aviserat tillträdde Petter Håkanson den 1 juni som ny VD och koncernchef på Assemblin. Han kommer närmast från Bravida där han de senaste tolv åren tillhört ledningen med ansvar för affärsutveckling, IT och kommunikation. Nu förstärker Assemblin koncernledningen med ytterligare två personer med branscherfarenhet.

Erbjudande
Plats

Philip Carlsson har utsetts till ny CFO. Philip är civilekonom och arbetar idag som CFO på Coromatic, den ledande nordiska leverantören av datahallar och säkra kraftlösningar. Tidigare har Philip arbetat på EY (Ernst & Young) med finansiell rådgivning vid förvärv och omstruktureringar och dessförinnan som revisor. Philip tillträder senast i december och efterträder Elisabeth Mattisson, tf CFO, som kommer att vara kvar inom bolaget ytterligare en tid.

Åsvor Brynnel har utsetts till ny kommunikationschef. Åsvor är idag kommunikations- och hållbarhetschef på Coor Service Management, en ledande nordisk leverantör av tjänster inom facilities management. Hon är civilekonom och har arbetat som kommunikationschef i flera börsnoterade företag i fastighetsbranschen och dessförinnan med rådgivning inom finansiell kommunikation. Åsvor tillträder senast i december och efterträder Anne Veiksaar, som lämnar Assemblin.

I koncernledningen ingår även Fredrik Althin (VD Assemblin El), Lennart Petersson (VD Assemblin VS), Håkan Ekvall (VD Assemblin Ventilation), Torkil Skancke Hansen (VD Assemblin Norge) och Magnus Eriksson (tf VD Assemblin Finland).

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com