Imtech förstärker VS genom förvärv av VVS-firman Säffle AB

Imtech VS-teknik stärker sin närvaro i södra Värmland och norra Dalsland genom förvärv av VVS-firman Säffle AB med verksamhet i Säffle och Åmål med omnejd.

Erbjudande
Plats

- I vårt arbete med att utveckla Imtech VS-teknik är det viktigt med kompetens, lokal närvaro och ett tydligt kundfokus. Kriterier som VVS-firman Säffle AB på alla sätt uppfyller. Med stort förtroende för vad våra nya medarbetare kan bidra med ser jag fram emot att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande i regionen, säger Andreas Aristiadis, Regionchef Imtech VS-teknik Väst.

VVS-firman Säffle AB med en omsättning som uppgår till ca 10 mkr grundades 2010, består av sju medarbetare och har namnet till trots sin bas i Åmål. Förvärvet är en inkråmsaffär där Imtech tar över samtliga medarbetare, verktyg, bilar och lager. Nuvarande ägaren Göran Alexandersson har även ett förflutet inom det tidigare NVS som 2012 blev en del av Imtech.

- Jag upplever att kraven från beställarledet ökar gällande redovisning och uppföljning samtidigt som kraven på kontinuerlig kompetensutveckling ökar från våra medarbetare. Ökande krav som vi naturligtvis inte har samma resurser att möta på samma sätt som en större organisation. Genom att ingå i en större organisation får vi även goda möjligheter att utbyta idéer och tankar med fler kollegor, berättar Göran Alexandersson.

– Vår vision är att vara det ledande nordiska installations- och serviceföretaget och våra kunders förstahandsval genom att leverera de mest effektiva lösningarna utformade av branschens bästa medarbetare. Med förvärvet av VVS-firman Säffle AB tar vi ännu ett steg för att ta den positionen, säger Andreas Aristiadis, Regionchef Imtech VS-teknik Väst.

För mer information kontakta:

Andreas Aristiadis, Regionchef Imtech VS-teknik Region Väst, +46 (0)10 475 20 12,e-mail: andreas.aristiadis@imtech.se

Thomas Rebermark, Informations- & Marknadschef, Imtech Nordic, +46 (0)10 475 39 81,e-mail: thomas.rebermark@imtech.se

Om Imtech:

Imtech, med huvudkontor i Stockholm, är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är mer än 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Från den 18 mars i år heter vi legalt Assemblin. Vårt organisationsnummer är detsamma som tidigare och den 20 april byter vi grafisk profil. Läs mer på: www.imtech.se eller www.assemblin.com