Stort bostadsprojekt för Imtech i Gustavsberg

Ikano Bostad bygger nya bostadsrätter i de gamla porslinskvarteren i Gustavsberg på Värmdö utanför Stockholm. Imtech har fått uppdraget att svara för värme och sanitet i de nya lägenheterna i kvarteret Dreja som uppförs på Chamottevägen ett stenkast från hamnen. Här byggs tre hus med hundra lägenheter på 33-91 kvadratmeter fördelade på 1-4 rum och kök. Alla lägenheter har balkong eller uteplats.

Erbjudande
Plats

Ordersumman för Imtech är drygt 7 miljoner kronor. Entreprenadformen är totalentreprenad. Projekteringen är slutförd och monteringsarbetet inleds i mars. Byggtiden är beräknad till ett år. Beställare och slutkund är Ikano Bostad.

- Ett bra pris och vår långa erfarenhet av bostadsbyggande i Stockholm gjorde att vi anlitades för projektet, berättar Bo Lindholm, ansvarig för marknad/teknik på Imtech VS-teknik Stockholm Bostad.

Den gamla fabriksmiljön i Gustavsberg håller på att omdanas till ett modernt bostadsområde där även gamla historiska byggnader utnyttjas. Under 2000-talets första år byggdes delar av fabriksområdet om till kontor och bostäder och nu fortsätter utvecklingen av området med nya bostadsprojekt.

För mer information kontakta

Bo Lindholm, marknad/teknik, Imtech VS-teknik Stockholm Bostad, tel 010-475 30 21, e-post: bo.lindholm@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare.

Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic. www.imtech.se