Imtech installerar i äldreboende i Kalmar

Imtech har fått uppdraget att svara för både värme, sanitet och sprinkler när vårdavdelningen på Smedängen i Kalmar byggs om till ett modernt äldreboende med egna lägenheter för de boende. Smedängen kommer att blåsas ut helt och hållet under om- och tillbyggnaden. Det blir också en helt ny entrébyggnad.

Totalt får det nya äldreboendet 69 moderna lägenheter på två våningar, personalutrymmen, kontorslokaler samt en träffpunkt i den nybyggda delen för boende och anhöriga. Det byggs också anhörigrum som kan bokas för de besökande som vill stanna över natten. Alla lägenheter har antingen egen uteplats eller en balkong. Ombyggnadsytan är drygt 8 500 kvadratmeter och nybyggnadsytan drygt 1 800 kvadratmeter.

Imtech VS-teknik i Kalmar svarar för projektering och installation av sanitet och värme med ett nytt värmesystem och filialen i Växjö för sprinklerinstallationerna. Monteringsarbetet inleds i dagarna och projektet kommer att färdigställas under 2015. På sprinklersidan handlar det om boendesprinkler i lägenheter och allmänna utrymmen.

Beställare är Byggnads AB O.G. Ohlsson och entreprenadformen totalentreprenad. Ordersumman för VS är mer än 8 miljoner kronor varav sprinkler ingår med nästan 2 miljoner kronor.

- Goda relationer med beställaren och bra erfarenhet av tidigare installationer gjorde att vi anlitades för projektet, säger Lars Svensson, filialchef för Imtech VS-teknik i Kalmar.

Lars berättar att det var dåvarande NVS som gjorde nyinstallationerna när Smedängen byggdes på 1980-talet. Produktionschefen för de nu pågående VS-arbetena, Christer Jonsson, var med redan på den tiden, som lärling.

För mer information kontakta

Lars Svensson, filialchef, Imtech VS-teknik Kalmar, tel 010-475 16 29, e-post: lars.svensson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 700 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.www.imtech.se