Imtech installerar geoenergi i Umeås nya handelsplats

Imtech har fått i uppdrag av Ikano Retail Centres att projektera och bygga en anläggning för geoenergi till Ikanos nya handelsplats i Umeå. Shoppingcentret i två våningar byggs intill det nya Ikeavaruhuset och blir på totalt 46 000 kvadratmeter med 85 butiker. Geoenergianläggningen försörjer hela shoppingcentret med värme och kyla.

- En mycket komplex och energieffektiv anläggning som ger både värme och kyla via borrhål och värmepumpar, berättar Göran Ahlfeldt, filialchef för Imtech VS-teknik i Umeå, som svarar för hela värmepumpsanläggningen med 95 borrhål.

Värmepumparna hämtar energi från berggrunden och höjer temperaturen till de nivåer som krävs i byggnadens värmesystem. Kylbehovet täcks med frikyla, som innebär att värmepumpens borrhål sommartid i stället används för att kyla anläggningen. Enda drivenergin är cirkulationspumpar och den cirkulerande vätskan återladdar dessutom berget. Denna återladdningsvärme utnyttjas sedan på vintern när byggnaden behöver värmas. Värme- och kyltoppar hanteras med elpannor och kylmaskiner.

Imtech svarar för el, värme, sanitet, ventilation, styr och kyla i hela geoenergianläggningen. Projekteringsarbetet pågår och monteringsarbetet inleds i september. Ordersumman för Imtech ligger på omkring 18 miljoner kronor och anläggningen ska vara klar i februari 2016.

- Ett mycket spännande och komplext projekt, som kräver noggrann planering för att få allt att fungera maximalt, säger Göran Ahlfeldt. Tilltro till Imtechs kvalitet och kompetens plus bra pris gjorde att vi anlitades för projektet.

Uppdraget är delad totalentreprenad. Byggare är Fastec. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt LEED och Green Building.

För mer information kontaktaGöran Ahlfeldt, filialchef, Imtech VS-teknik Umeå, tel 010-475 33 13, e-post: goran.ahlfeldt@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 700 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.www.imtech.se