Sarpsborgs femte største arbeidsgiver

Nyoppussede lokaler, historisk ordrereserve og ny organisering av avdelingene. Assemblin i Sarpsborg går inn i 2022 med positivt fortegn. I fjor var huset i Bjørnstadmyra kommunens femte største private arbeidsgiver.

- Jeg føler virkelig at vi er i siget og at potensialet for de tre avdelingene er større enn noen gang, sier avdelingssjef prosjekt Lars Petter Fjeldstad.
- Vi har lang historie i kommunen, helt fra etableringen av Nofamo i 1957, og har hatt stabil drift og god vekst i mange, mange år. Det har gitt oss et solid grunnlag for å møte fremtiden. Etter at vi omorganiserte driften i begynnelsen av 2021, og la opp til mye tettere samarbeid mellom avdelingene og økt satsing på lokale kunder, har vi fått en ny drive i huset og er i ferd med å samle troppene om ett, felles mål.

De tre avdelingene vil i år omsette for rundt 200 millioner kroner og forventer å opprettholde stabil vekst og gode resultater også i årene fremover.
- Prosjektavdelingen alene har en ordrereserve på 140 millioner kroner. 120 millioner av disse vil bli utført i 2022. Det gir oss rett og slett en vanvittig start på det nye året, sier Lars Petter Fjeldstad.

Med 135 ansatte endte Assemblin i fjor på en hederlig femteplass på Sarpsborg Arbeiderblads oversikt over kommunens største arbeidsgivere. Det betyr at avdelingen på Grålum også er Sarpsborgs største entreprenørvirksomhet basert på antall ansatte. Avisa presiserer at noen av arbeidsgiverne, deriblant Assemblin, har forretningsadresse annet sted enn i kommunen, men tar utgangspunkt i virksomhetenes bidrag til lokal sysselsetting.

- En viktig del av omorganiseringen har vært oppussingen av lokalene, sier avdelingssjef service Espen Eriksen.

Mens de tre avdelingene tidligere satt i hvert sitt hjørne av bygningen, er alle prosjektlederne nå samlet i det samme området. Oppussingen av lokalene startet i slutten av juli og ble ferdigstilt og overlevert midtveis i november.

- Vi har fått åpnet opp og gjort oss mer synlig og tilgjengelige for hverandre. Det gjør det lettere å samarbeide på tvers av avdelingene, sier han.