Våre eiere

Assemblin har siden 2015 vært eid hovedsakelig av investeringsselskapet Triton. Tritons fond investerer i og støtter en positiv utvikling i mellomstore virksomheter med base i Nord-Europa. Selskapene er først og fremst representert innenfor industri og bedriftstjenester samt forbruker- og helsesektorene.

Triton, som ble etablert i 1997, har som mål å bidra til vekst i selskaper som på lang sikt kan utvikles på en lønnsom og bærekraftig måte. De 27 selskapene som for tiden finnes i Tritons portefølje har en samlet omsetning på cirka 11,7 milliarder euro og drøyt 53.500 ansatte.

For mer informasjon: www.triton-partners.com

 

Styre

 • Styreleder

  Mats Wäppling
  Eiere og styre

  Vis CV

  Født: 1956      

  Rolle: Styreleder siden 2017.

  Utdannelse: Sivilingeniør, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

  Arbetserfaring: Mats var gjennom flere år i Skanska der han avsluttet karrieren som viseadministrerende direktør. Etter det jobbet han som viseadm. direktør for NCC. Fra 2007 til 2012 var han adm. dir. og konsernsjef i Sweco.

  Andra nåværende oppdrag: Styreleder i Vasakronan, Nordic Modular Group, PKM Invest og Campus X. Styremedlem i Pandox, Vesper og Ramudden.

 • Styremedlem

  Carl-Johan Falkenberg
  Eiere og styre

  Vis CV

  Født: 1975      

  Rolle: Styremedlem siden 2015.

  Utdannelse: Selskapsøkonom, Stockholms universitet.

  Arbetserfaring: I dag er Carl Johan Investment Professional på Triton Advisers (Sweden) AB. Tidligere erfaring fra Credit Suisse samt ABB.

  Andre nåværende oppdrag: Styremedlem i Kährs. 

 • Styremedlem

  Leif Gustafsson
  Eiere og styre

  Vis CV

  Født: 1967

  Rolle: Styremedlem siden 2017.

  Utdannelse: Bygningsingeniør, markedsøkonom IHM.

  Arbeidserfaring: ABB-divisjonssjef 1999-2003, YIT adm.dir. Sverige, 2003-2008, adm. dir Stena Recycling AB 2008-2012, Stena Recycling international CEO 2012-2016, Cramo Group CEO 2016.

  Andre nåværende oppdrag: President og CEO, Cramo Group, styremedlem i ERA (European Rental Association). Member of Board of Trustees i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). 

 • Styremedlem

  Mats Jönsson
  Eiere og styre

  Vis CV

  Født: 1957      

  Rolle: Styremedlem siden 2017.

  Utdannelse: Sivilingeniøreksamen, Kungliga Tekniska Högskolan.                 

  Arbetserfaring: Adm. dir. og konsernsjef i Coor Service Management. Diverse stillinger i Skanska, inkludert adm. dir og konsernsjef i Skanska Services.

  Andre nåværende oppdrag: Styreleder i Logent og Lekolar. Styremedlem i Coor Service Management og NCC. 

 • Styremedlem

  Young Kim
  Eiere og styre

  Vis CV

  Født: 1985      

  Rolle: Styremedlen siden 2015.

  Utdannelse: Mastereksamen i fysikk, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

  Arbeidserfaring: Før Young kom til Triton som Investment Professional jobbet hun med investment banking i Credit Suisse og Stella Capital Advisors.

  Andra nåværende oppdrag: Styremedlem i Mehiläinen. 

 • Styremedlem

  Anders Thulin
  Eiere og styre

  Vis CV

  Født: 1963

  Rolle: Styremedlem siden 2017.

  Utdannelse: Master in Economics and Business Administration på Stockholm School of Economics, inklusiv MBA-studier på the Western University, Ivey Business School, Canada.
                               
  Arbeidserfaring: I dag er Anders Senior Digital Expert hos Triton. Tidligere erfaring omfatter stillingen som Senior Vice President og CIO hos Ericsson og Senior Director hos McKinsey.

  Andre nåværende oppdrag: Styremedlem i Ramudden AB. 

Styret i Assemblin AS

 • Styreleder

  Mats Wäppling

 • Styremedlem

  Lennart Petersson

 • Styremedlem

  Philip Carlsson

 • Styremedlem

  Anders Sarpakari

 • Styremedlem

  Rolf Agnalt

 • Styremedlem

  Dag Larssen Mathisen

 • Styremedlem

  Leif Stensrud