Våre eiere

Assemblin har siden 2015 vært eid av investeringsselskapet Triton. Tritons fond investerer i og støtter en positiv utvikling i mellomstore virksomheter med base i Nord-Europa. Selskapene er først og fremst representert innenfor industri og bedriftstjenester samt forbruker- og helsesektorene.

Tritons fond har rundt 100 investorer, som inkluderer pensjonsfond, statseide fond, forsikringsselskaper og stiftelser. Triton tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring i investeringsvurderinger og beslutningsprosesser, for å sikre langsiktig verdiskapning. Triton har siden starten gjennomført mer enn 60 investeringer og støttet mer enn 260 oppkjøp.

For mer informasjon, vennligst besøk: www.triton-partners.com

Styre

 • Mats_Wäppling©Fond&Fond _06A2484-Redigera_square_2000px.jpg

  Styreleder

  Mats Wäppling

  Vis CV

  Født: 1956      

  Rolle: Styreleder siden 2017.

  Utdannelse: Sivilingeniør, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

  Arbetserfaring: Mats var gjennom flere år i Skanska der han avsluttet karrieren som viseadministrerende direktør. Etter det jobbet han som viseadm. direktør for NCC. Fra 2007 til 2012 var han adm. dir. og konsernsjef i Sweco.

  Andra nåværende oppdrag: Styreleder i PKM Invest og Campus X. Styremedlem i Pandox, Vesper og Ramudden.

 • Susanne_Ekblom©Fond&Fond _06A2462-Redigera_square.jpg

  Styremedlem

  Susanne Ekblom

  Vis CV

  Født: 1966

  Rolle: Styremedlem siden 2019.

  Arbeidserfaring: I dag er Susanne konsernsjef i Vectura Fastigheter AB. Hun har tidligere jobbet som CFO hos Investor AB, CFO i SVT, og har også jobbet i Scania-konsernet på ulike stillinger.

 • Mats_Jönsson©Fond&Fond-square_2000px.jpg

  Styremedlem

  Mats Jönsson

  Vis CV

  Født: 1957      

  Rolle: Styremedlem siden 2017.

  Utdannelse: Sivilingeniøreksamen, Kungliga Tekniska Högskolan.                 

  Arbetserfaring: Adm. dir. og konsernsjef i Coor Service Management. Diverse stillinger i Skanska, inkludert adm. dir og konsernsjef i Skanska Services.

  Andre nåværende oppdrag: Styreleder i Logent og Lekolar. Styremedlem i Coor Service Management og NCC. 

 • Young_Kim©Fond&Fond _06A2501-Redigera_square_2000px.jpg

  Styremedlem

  Young Kim

  Vis CV

  Født: 1985      

  Rolle: Styremedlen siden 2015.

  Utdannelse: Mastereksamen i fysikk, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

  Arbeidserfaring: Før Young kom til Triton som Investment Professional jobbet hun med investment banking i Credit Suisse og Stella Capital Advisors.

  Andra nåværende oppdrag: -

 • P-I Persson square.jpg

  Styremedlem

  Per-Ingemar Persson

 • Anders_Thulin©Fond&Fond _06A2759-Redigera_square_2000px.jpg

  Styremedlem

  Anders Thulin

  Vis CV

  Født: 1963

  Rolle: Styremedlem siden 2017.

  Utdannelse: Master in Economics and Business Administration på Stockholm School of Economics, inklusiv MBA-studier på the Western University, Ivey Business School, Canada.
                               
  Arbeidserfaring: I dag er Anders Head of Triton Digital Practice. Tidligere erfaring omfatter stillingen som Senior Vice President og CIO hos Ericsson og Senior Director hos McKinsey.

  Andre nåværende oppdrag: Styremedlem i Ramudden AB, Chevron Traffic Management, Proact AB, Sunweb Group. 

Styret i Assemblin AS

 • Styreleder

  Mats Johansson

 • Styremedlem

  Lennart Petersson

 • Styremedlem

  Philip Carlsson

 • Styremedlem

  Anders Sarpakari

 • Styremedlem

  Rolf Agnalt

 • Styremedlem

  Dag Larssen Mathisen

 • Styremedlem

  Leif Stensrud