Veterinærbygget, Campus Ås

Assemblin Rør Prosjekt Sarpsborg har leveransen av rørarbeidene på laboratoriet (bygg 143) i det nye Veterinærbygget på Campus Ås (NMBU). Bygget skal stå ferdig i 2020.

Sted
Oppdragsgiver
  • Statsbygg

Byggeprosjektet er Statsbyggs største og det største offentlige byggeprosjektet siden Rikshospitalet. Ved å samlokalisere Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole og NMBU på Campus Ås, skal det utvikles et ledende miljø for utdanning og forskning innenfor biovitenskap i Norge. Totalt areal for prosjektet er ca. 63.000 kvadratmeter, hvorav Assemblins kontrakt omfatter ca. 4.000 kvadratmeter.

Smittevern
Det helt spesielle med dette oppdraget er de ekstreme kravene til smittevern og internt arbeidsmiljø for å skille mellom smittefarlig materiale og øvrige arealer. Laboratoriet vil blant annet utføre obduksjon av smittede og døde dyr, og prosjektet omfatter fasiliteter for blant annet BSL3/ GMO3-laboratorier, som er blant de mest krevende laboratoriemiljøene for smittevern og biosikkerhet.

Leveransen
I motsetning til de øvrige delene av Campus Ås, hvor de rørtekniske anleggene er delt opp i separate entrepriser for henholdsvis sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, brannslokkingsanlegg og prosessanlegg, skal Assemblin Prosjekt Sarpsborg levere komplette rørtekniske installasjoner. Dette omfatter anlegg for både sanitær, varme, brannslokking, kjøling, gass og trykkluft - i tillegg til røranlegg for luthydrolyseanlegget i bygg 143.
 Det finnes ikke noen referansebygg i hele Europa som håndterer dette, og mange av løsningene spesiallages til nettopp dette bygget