Borg Havn, Fredrikstad

Med et areal på 10.800 kvadratmeter ble Nor Lines lager på Borg Havn i Fredrikstad bygget som Norges største bygg i massivtre. Assemblin leverte varme, sanitær og sprinkler.

Sted
Oppdragsgiver
  • Ove Skår AS

Selv om bygget ligger i et tradisjonelt havneområde er det lagt stor vekt på den estetiske utformingen. Fasaden ligger eksponert ut mot Vesterelva og innseilingen til Fredrikstad og i tillegg er det godt synlig fra et boligområde å på motsatt side av elva. På grunn av de store dimensjonen er det valgt å bryte opp volumet i flere enheter for visuelt å dempe størrelsen på bygningen.

I selve lagerdelen (7000 kadratmeter) er bæresystemet bygget opp med stolpe/ dragere og sammenbygde takstoler. I kontordelen er det bærende massivtre-elementer i yttervegger. Etasjeskille i kontordelen er også i massivtre.