Jotuns konsern- og FoU-senter, Sandefjord

Assemblin Prosjekt Vest har oppdraget med å levere røranlegg, sanitær og varme til Jotuns nye konsern- og FoU-senter på Gimle i Sandefjord. Anlegget skal være ferdig innen utgangen av desember 2019.

Leveranse
Oppdragsgiver
  • Jotun

Jotun er i dag etablert på forskjellige områder lokalt i Sandefjord og Larvik. På grunn av ekspansjon er behovet for utvidelser og samlokalisering stort. De nye byggene vil få fasiliteter som forsknings- og utviklingssenter, auditorium, kantine og parkeringshus.

Totalt brutto utbyggingsareal utgjør omtrent 34.400 kvadratmeter, hvorav FoU-senteret utgjør ca. 24.600 kvadratmeter og parkeringsarealet ca. 5.300 kvadratmeter. Resterende areal vil inneholde kontorer med tilhørende fasiliteter.

Senteret skal totalt huse ca. 650 ansatte og være klar for innflytting i 2019. Prosjektet gjennomføres som byggherrestyrt delt entreprisemodell med totalt 27 entrepriser.