Sykehuset Vestfold

Assemblin har rørentreprisen for det nye sykehuset i Vestfold – Tønsbergprosjektet. Kontrakten er Assemblins største norske enkeltkontrakt noen gang.

Oppdragsgiver
  • Skanska

Utbyggingen av sykehuset i Vestfold er basert på en IPD-model (Intergrated Project Delivery), hvor partene samarbeider tett i hele gjennomføringsfasen for å løse oppgaven til felles beste. Modellen er hyppig brukt i USA, men Tønsbergprosjektet er det første i Norge som tar i bruk denne typen kontraktsmodell for bygging av sykehus. Assemblins kontrakt omfatter alle rørinstallasjoner samt installasjon av anlegg for medisinske gasser.

Arbeidet med borehull startet i mars 2017 og prosjektet skal være ferdig i mars 2021. Assemblins prosjektavdeling i Vestfold og Buskerud er ansvarlig for leveransen. Prosjektet har tøffe målsetninger. Målet er å bygge uten byggefeil og 10 prosent billigere enn tilsvarende prosjekter.

Assemblin ble prekvalifisert våren 2016. Etter det har hovedentreprenør Skanska, de øvrige prekvalifiserte underentreprenørene, arkitekter, konsulenter og sykehusets egne folk jobbet sammen for å finne gode, helhetlige løsninger på hele prosjektet