Assemblin lanserer ny prosjektlederutdanning

Assemblin ønsker å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver for de beste medarbeiderne, og satser derfor tungt på kompetanseheving.

Leveranse
Sted

Det konsernovergripende opplæringsprogrammet Assemblin Talent Program (ATP) er nå supplert med et program for prosjektledere som jobber med store og komplekse prosjekter.

Interne karrieremuligheter

For å utvikle og levere bransjens beste løsninger, jobber Assemblin aktivt for å tiltrekke seg, utvikle og beholde bransjens beste medarbeidere. Dette gjør vi på flere måter, hovedsakelig ved å tilby interessante oppgaver og spennende prosjekter i et sunt, stimulerende og godt arbeidsmiljø. Men også ved å tilby kompetanseheving og interne karrieremuligheter. I hvert forretningsområde er det derfor godt utviklede kompetanseutviklingsprogrammer. For noen år siden ble det også introdusert felles, konsernovergripende videregående opplæring i regi av Assemblin Talent Program (ATP). Dette programmet utvides nå med et fordypende prosjektlederprogram.

Avgjørende for suksess

- Det er avgjørende for vår fortsatte suksess at vi har gode prosjektledere. Etter hvert som kompleksiteten til prosjektene og kravene til våre prosjektledere øker, føles det godt å nå kunne tilby en virkelig god utviklingsmulighet for dem. Det konsernomfattende programmet gir også deltakerne muligheten til å utveksle erfaringer og utvide sitt kontaktnett, noe som styrker vår kultur og forbedrer våre prosesser, sier Mats Johansson, konsernsjef i Assemblin.

I likhet med ATP er prosjektlederopplæringen skreddersydd for Assemblin og har blitt utviklet i samarbeid med Stockholm School of Economics Executive Education. Den første prosjektlederopplæringen starter i september og går over seks måneder.