Assemblins årsrapport for 2020 er publisert

Den offentlige årsrapporten til Assemblin beskriver selskapets virksomhet, strategi og utvikling for regnskapsåret 2020, og er nå tilgjengelig i digital versjon på våre nettsider.

Leveranse
Sted

I tillegg til den juridiske rapporten inneholder publikasjonen en bærekraftrapport og en eierstyringsrapport. Rapporten på svensk er tilgjengelig her.

For mer informasjon, kontakt:

Åsvor Brynnel, kommunikasjons- og bærekraftsjef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se