5 år med Assemblin

I løpet av fem år har Assemblin-konsernet vokst med rundt tusen medarbeidere og økt omsetningen med cirka fire milliarder kroner. Vi har også utviklet oss til et mer digitalt og bærekraftig selskap.

Leveranse
Sted

Varemerket Assemblin er fem år i år. Imtech Nordic, som var en del av det nederlandske konsernet Royal Imtech N.V., ble et halvt år tidligere solgt til Triton. Nå ble det gjennomført en total omprofilering, der bygninger, biler, klær og grafisk profil fikk nytt, grønt og gult utseende.

Historien går imidlertid betydelig lenger tilbake enn det. Flere av selskapene som i dag har blitt en del av Assemblin ble etablert allerede på slutten av 1800-tallet. For eksempel ble rørleggerbedriften Werner-Winther startet av tyske rørleggere i Christiania i 1856. Og helt siden de første gatelysene ble tent på Karl Johans gate i 1892, har Elajo Installasjon AS vært en viktig del av hovedstadens elektrisitetsforsyning.

Vokser gjennom oppkjøp
Opp gjennom årene har konsernet stadig vokst, både organisk og gjennom oppkjøp. Over 30 nordiske virksomheter er kjøpt opp, med en topp i aktiviteten det siste halve året. Det største enkeltstående oppkjøpet så langt er svenske Skanska Installation, med rundt tusen medarbeidere, som ble overtatt allerede første året.

Digital og bærekraftig omstilling
Utviklingen mot en mer bærekraftig og digitalisert bransje har selvsagt også berørt oss. Ved hjelp av digitale verktøy jobber vi stadig mer effektivt, på alle nivåer. Dette handler ikke minst om å utnytte fordelene med BIM-modellering i installasjonsarbeidet.

Vi er også et selskap som er bevisst vår egen påvirkning på naturen rundt oss. Vi forbedrer stadig vår kunnskap om byggenes livssyklusperspektiv og hvordan vi kan samarbeide med våre oppdragsgivere om å bygge enda mer klimasmart.

– Alle våre medarbeidere, uavhengig av om de har vært med i 50 år eller akkurat blitt en del av laget, skal føle stolthet over å ha bidratt til utviklingsreisen vår – vår anseelse i markedet og våre stabile kundeforbindelser. Det kjennes fantastisk spennende å få følge med på den videre reisen, sier konsernsjef Mats Johansson,