Når bare det beste er godt nok

700 sveis og 400 meter rør i dimensjoner fra DN 125 til DN 600. Det er solide mål på ventilasjonsanlegget som Assemblin industriservice i mai fullførte for Statsbygg i det nye veterinærbygget på Campus Ås (NMBU).

Dimensjonene er imidlertid ikke det mest spesielle med dette oppdraget. Når bygget tas i bruk i mars/april neste år, vil det blant annet bli brukt til obduksjon av smittede og døde dyr. For å forhindre spredning av smitte og ivareta det interne arbeidsmiljøet,har kravene til de tekniske installasjonene vært ekstreme - ikke minst når det gjelder ventilasjonsanlegget. Det fikk industriserviceavdelingen i Sarpsborg til å ta fram all den fagkunnskapen og erfaringen de sitter på.

Røntgentestet

- Vanlige ventilasjonsanlegg vil aldri være tette nok til å tilfredsstille kravene i dette bygget, så hele ventilasjonsanlegget er helsveiset – delvis som preproduksjon ved verkstedet vårt på Grålum, delvis ved montering ute på prosjektet, sier prosjektleder Espen Begby.
- Sveisekravene omfattet blant annet 10 prosent radiografisk testing, noe vi klarte uten anmerkninger. Ingen røntgenfeil ble registrert.

Tøffe krav

- Kravene til HMS, kvalitet og teknikk har vært ekstremt tøffe, men Statsbygg har gitt gutta fantastiske skussmål og tilbakemeldinger. Det setter vi pris på og tar som en bekreftelse på at vi som avdeling er i stand til å levere på aller høyeste nivå, sier Begby.

Godt samarbeid

Assemblins oppdragsgiver i dette prosjektet har vært Bryn ventilasjon, som selv har levert det ventilasjontekniske anlegget.
- Et nytt bekjentskap for oss, men samarbeidet har fungert veldig bra, sier Espen Begby.

Assemblins prosjektavdeling i Sarpsborg har forøvrig rørentreprisen på det samme bygget på Campus Ås, og leverer her komplette rørtekniske installasjoner inkludert sanitær, varme, brannslokking, kjøling, gass og trykkluft.