Vi kan prefabrikkere rørsystemet ditt

Ved å benytte prefabrikkerte rørsystemer kan arbeidet på anlegget effektiviseres. Planlagte stopper i produksjonen reduseres til et minimum.

Mange industrirørsystemer kan produseres så å si helt ferdig på forhånd, for deretter å bli fraktet til anlegget. Her blir de prefabrikkerte delene tilpasset, montert og kontrollert. Dette gir en svært god arbeidsflyt og kan redusere behovet for lange og ineffektive stopper i produksjonen. Solide produksjons- og logistikkrutiner sikrer også effektivt samarbeid og god materiellflyt mellom verkstedet og våre medarbeidere ute på anleggsplassen.

Assemblin industriservice har lang erfaring, eget moderne verksted og store ressurser til å prefabrikkere rørsystemer og stålkonstruksjoner til alle behov. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan du kan effektivisere arbeidet på anlegget ditt.