De yngste går foran

Leveranse
Sted

Når vi har unge, oppegående og reflekterte medarbeidere i rekkene, ville det være dumt å ikke bruke dem til å holde oss på tå hev på viktige områder som helse og miljø, sier HMS-sjef Bengt Johnsen.

I begynnelsen av juni samlet Assemblin fem av sine yngste medarbeidere i en nyopprettet miljøgruppe.

- Mandat og arbeidsoppgaver er foreløpig ganske åpne. Vi har gitt Patrick Sæther (32), Zolykha Ahmadi (34), Sara Saade (23), Silje Wilsgård (27) og Pål Nærbøe (26) utfordringen med å lage sin egen strategi, organisere arbeidet og prioritere oppgavene. Litt av poenget med denne gruppa er å få nye tanker og ideer inn i miljøarbeidet vårt, sier HMS-sjef Bengt Johnsen.

Mye å forbedre oss på

Medlemmene selv er både entusiastiske og klare for oppgaven.
– Jeg synes det er viktig at man bryr seg om samfunnet og det som skjer rundt
oss. Når jeg ser at klimaendring er et samfunnsproblem, og at det går an å gjøre noe med, kan jeg ikke bare la det det være år jeg får muligheten til å påvirke det. Så ja, miljø er generelt viktig for meg nettopp fordi vi må spare det til neste generasjoner, sier Zolykha Ahmadi.

Silje Wilsgård er enig:
- Jeg mener vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at klimaet skal bli varmere. Varmere klima betyr mer uvær, mindre snø, varmere somre. Dette initiativet er veldig spennende. Jeg er sikker på at vi som bedrift har mye å forbedre oss på, selv om alle kanskje ikke tenker over det i hverdagen.

Entusiasme og humor

Administrerende drektør Torkil Skancke Hansen var med da gruppa hadde sin første samling i Sarpsborg i begynnelsen av juni.
- Jeg føler at vi som bedrift har god kontroll på dokumentasjonen og de formelle tingene rundt miljøarbeidet. Men miljø er så mye, og her håper jeg at gruppa kan komme med både spenstige, morsomme og utradisjonelle innspill.

- Hva kan vi gjøre for å skille oss ut, og hvordan klarer vi å gjøre miljø til et varemerke for Assemblin? Dette handler om både handlinger og holdninger. Hvis vi i fellesskap klarer å skape en intern kultur med fokus på miljø, har vi kommet langt, sier Torkil Skancke Hansen.

Les også: Nå flytter vi grenser