Nå flytter vi grenser

Leveranse
Sted

Å bli ISO-sertifisert på ytre miljø er en milepæl for Assemblin. Nå er det opp til hver og en av oss å holde fokuset oppe og sørge for at miljø fortsetter å være en del av fundamentet i alt vi gjør. Nå flytter vi faktisk grenser, sier Assemblin-direktør Torkil Skancke Hansen.

Etter nesten ett års arbeid med å gå rutinene og styringssystemene for ytre miljø nøye etter i sømmene, fikk Assemblin i begynnelsen av mai bekreftet sin ISO-sertifisering som miljøbedrift. ISO-14001 er den ledende internasjonale standarden for miljøledelse og ytre miljø. Den innebærer at bedriften ikke bare har fokus på de lavthengende, lett synlige miljøtiltakene som kildesortering, bruk av elbiler og reduksjon av CO2-krevende reisevirksomhet, men at miljøtenkningen er dypt forankret i hele virksomheten.

Imponert

HMS-sjef Bengt Johnsen, som har ledet sertifiseringsprosessen, er imponert over det engasjementet og ansvaret organisasjonen og kollegaene hans har vist.

Miljø har stått på agendaen vår lenge og er en av faktorene som virkelig kvalitetssikrer hvem vi er og hva vi ønsker å være. Det handler om solidaritet, økonomi, medarbeidere og omsorg for de som kom-mer etter oss – i ytterste konsekvens evnen til å overleve. Sånn sett er sertifiseringen et solid kvalitetsstempel for bedriften, sier HMS-sjef Bengt Johnsen

Fakta på bordet

Finansdirektør Siri Forsberg er tydelig på at målbare verdier og håndfaste bevis må til fort å oppnå resultater.

- Skal vi bli bedre, må vi vite hvor utfordringene ligger - ikke bare gjette eller synse. Vi har derfor etablert en løsning hvor avdelingene kan rapportere inn nøkkeltall som gir oss håndfast kunnskap om miljøbelastning og CO2-avtrykk helt ned på prosjektnivå. Hvor mye strøm bruker vi? Hvor mye kjøring har vi? Og hvor mye avfall produserer vi på byggeplassene? Målet er å rapportere månedlig, men foreløpig er vi ikke helt der. Selv halvårlig rapportering er imidlertid et kvantesprang fra å ikke ha kunnskap i det hele tatt, sier hun.

Ligger i front

- Både samfunnet, myndighetene og kundene våre stiller stadig strengere krav til miljø, etikk og sunne verdier. Skal du være med i konkurransen, må du følge med i timen. Blir du hengende etter, har du sannsynligvis tapt. Derfor er det et mål for Assemblin å ligge i front og pushe grenser også på disse områdene, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Men miljøengasjementet vårt er absolutt ikke bare motivert av økonomiske forhold. Som selskap har vi lange tradisjoner for å ta ansvar for miljøet og samfunnet rundt oss, sier han.

 

Les mer i vårt e-magasin