Assemblin vant rammeavtale med Göteborg Energi

Leveranse

Assemblin har, sammen med SWEP International AB, vunnet Göteborg Energis konkurranse om installasjon av fjernvarme- og fjernkjølesentraler.

Avtalen gjelder for to år med opsjon på ytterligere seks år. Beregnet verdi antas å ligge på rundt 40 millioner kroner per år.

Göteborg Energi eier, driver og vedlikeholder mellom 6000 og 7000 driftssentraler for fjernvarme og fjernkjøling, i tillegg til nærmere 15.000 sentraler for mindre bygg. Rammeavtalen innebærer at Assemblin skal levere og installere utstyr i de tekniske rommene. Det omfatter både nyinstallasjoner og vedlikehold og utskifting av deler i undersentralene. Oppdraget omfatter også prosjektering og dimensjonering av undersentralene.

– Dette er en viktig avtale for oss og styrker vår posisjon hos både Göteborg Energi og i markedet for øvrig, sier avdelingssjef Christoffer Ronnerhall i industriavdelingen til Assemblin VS i Göteborg.

En viktig del av oppdraget er å utvikle standardløsninger for arbeid med undersentraler med tanke på både kostnads- og energibesparelser. Arbeidet skal etter planen starte opp allerede i løpet av juli.