Kartlegging og analyse

For kunder som ønsker konkrete svar på hva de gjøre for å redusere driftskostnadene.

Etter rådgivning og identifisering av nåsituasjonen, sitter kunden ofte med en del spørsmål:

 • Vi må spare redusere energiforbruket - hva kan vi gjøre?
 • Hva er smart å gjøre?
 • Hva koster det?
 • Hva er mest lønnsomt?

Konkrete tiltak

For å gi et godt svar på disse spørsmålene må det gjøres en mer omfattende energikartlegging og analyse av eksperter på disse områdene. Dette er en analyse som passer de kundene som ønsker svar på konkrete tiltak som kan være aktuelle for bedre energiutnyttelse og besparelse.

En energikartlegging og analyse omfatter:

 • Vurdering av byggets samsvar etter gjeldende byggeforskrifter og krav. Gjeldende forskrifter danner referansemodell for analyse av byggets nåværende tilstand.
 • Energiberegninger mot referansemodell gjennom simuleringsprogrammet SIMIEN.
 • Undersøkelse av potensialet som allerede finnes i bygget.
 • Identifisering av områder med størst potensial for energibesparelse.
 • Resultatet presenteres i en rapport som gir oversikt over byggets nåsituasjon, hvilke områder som avviker fra aktuelle byggeforskrifter og krav mht. energiforbruk, samt anbefalte tiltak for å oppnå ønskede referanseverdier.

Basert på tiltakene vi anbefaler, gir våre energirådgivere også svar på:

 • Hvilken energibesparelse kan oppnås?
 • Kostnadsestimat/investeringsbudsjett per tiltak.
 • Effektanalyser av tiltakene isolert sette eller i samspill.
 • Lønnsomhetsanalyser og inntjeningshorisont (ROI).
 • Støtteordninger som kan benyttes.

Vi kan tekniske anlegg, og med vår erfaring kan vi gi kunden helt konkrete løsningsforslag på hva som må eller bør gjøres av tiltak som vi vet fungerer.

Energikartlegging og analyse resulterer også i energimerking av bygget.