Energimerking

Alle yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se energiattesten.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren

  • Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen er beregnet å trenge per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Les mer

Oppvarmingskarakteren

  • Gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, kun i hvilken form denne energien kan brukes ut fra det oppvarmingsutstyret som er oppgitt.

Les mer

Målt energibruk

  • Oppgis i attesten kun når eier har oppgitt det. For yrkesbygg er dette obligatorisk, mens det for boliger er frivillig. Dersom eieren har oppgitt målt energibruk for de siste tre år, så vil gjennomsnittet bli gjengitt i energiattesten.

Les mer

Tiltaksliste

  • Viser til tiltak som kan bidra til å gjøre boligen mer energieffektiv, redusere energibruken og slik vil kunne spare penger. Tiltakslisten er mindre konkret jo færre detaljerte opplysninger som er gitt.

Les mer

Sammendraget

  • Gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen. Dette er viktig informasjon for nye eiere. Selger har plikt til å oppgi korrekte opplysninger, og åpenbart gal informasjon kan kjøper ta opp med selger i etterkant.

Les mer