Rør

En av Norges
ledende rørleggerbedrifter

Assemblin er en av Norges ledende rørleggerbedrifter med lokalavdelinger på Østlandet og på Svalbard. Vi utfører både store, komplekse installasjoner, drift og vedlikehold og mindre serviceoppdrag. Vi jobber med byggherrer, entreprenører, fylkeskommunale virksomheter, kommuner, industriselskaper, lokale bedrifter og borettslag. Når du overlater jobben til oss, kan du stole på at vi har all den spesialkompetansen som trengs for å levere et førsteklasses resultat. 

Prosjekt

Våre prosjektavdelinger utfører det meste av tradisjonelle rørarbeider. Du finner oss i Drammen, Sarpsborg, Oslo, Sandefjord, Kristiansand og på Spitsbergen.

Uansett hvilket behov du har for rørarbeider, kan Assemblin tilby skreddersydde løsninger hvor økonomi og kvalitet står i fokus. Vårt typiske prosjekt er i størrelsesorden et kontorbygg eller en boligblokk. Vi påtar oss imidlertid både større og mindre oppdrag og har de senere årene levert varme-, sanitær-, sprinkler- og kjøleanlegg til en rekke forretningsbygg, industrianlegg, boligprosjekter og helsebygg i hele østlandsområdet. I Østfold har Assemblin hatt hele VVS-leveransen til Sykehuset Østfold på Kalnes - et bygg på 85.000 kvadratmeter.

Dine krav og behov vil alltid være retningsgivende for de løsningene vi tilbyr. Vår brede kompetanse og lange erfaring er din garanti for en leveranse der økonomi, miljø og kvalitet står i fokus.

Service

Våre serviceavdelinger drifter teknisk komplekse bygg gjennom serviceavtaler og bistår i akutte situasjoner. Du finner oss i Østfold, Akershus, Oslo, Drammen, Sandefjord og Kristiansand. Våre biler er utstyrt med alt som kreves for en rask løsning på problemer som måtte oppstå. Assemblin utfører servicetjenester hos både bedrifter og privatpersoner - på tekniske installasjoner innenfor varme og sanitær. Våre serviceavtaler er fleksible og vil kunne øke effektiviteten og redusere risikoen for store vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Mange av våre serviceavdelinger har kompetanse på små og store prosjektoppdrag og vil kunne løse de fleste oppgaver med egne ressurser. For deg som kunde er det imidlertid betryggende å vite at Assemblin, som en av Nordens ledende tekniske entreprenør- og servicebedrifter, har store ressurser og tung kompetanse å sette inn dersom det skulle være behov for spesialkompetanse eller ekstra bemanning.

Serviceavtaler

Fagmessig og fast periodisk ettersyn vil være avlastende i forhold til egne drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Samtidig vil en slik tjeneste være forebyggende og redusere driftskostnader knyttet til fremtidige reparasjoner og utbedringer ved driftsstans og funksjonsfeil. Gjennom vårt nett av serviceavdelinger kan Assemblin tilby service-, drifts- og vedlikeholdsavtaler med fokus på forebyggende vedlikehold framfor reparasjon og utbedring.

Servicekonseptet kan tilpasses enhver type grensesnitt. I forkant av avtalen foretas en grundig gjennomgang av grensesnittet slik at en i fellesskap kommer fram til ønsket ytelse og nivå på tjenesten. Våre service- og vedlikeholdsavtaler kan omfatte alle typer rørtekniske anlegg, inklusive sprinkleranlegg, sanitæranlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg og annet. Avtalen vil typisk kunne omfatte:

 • Periodisk forebyggende vedlikehold
 • Ettersyn av røranlegg
 • Rapportering av funn
 • Umiddelbar utbedring/reparasjon av feil og mangler som oppdages
 • Fast avtale om kontroll og utskifting av slite- og forbruksdeler

Assemblin tilbyr serviceavtaler enten vi selv har utført installasjonen eller den er levert gjennom en annen leverandør. I samarbeid med våre divisjoner for elektro og automasjon tilbyr vi også skreddersydde, flerfaglige serviceavtaler.

Vakttelefon

Våre serviceavdelinger har vakttjeneste døgnet rundt. Kontakt oss gjerne for å sjekke hvordan tilbudet er der du bor eller har din bedrift.

Produkter og tjenester

Sanitær

Assemblin leverer alt av utstyr og installasjonstjenester til innendørs og utendørs sanitæranlegg, vann og avløp. Sanitærrommet skal møte mange behov, samtidig som det skal tåle intensiv bruk gjennom mange år uten at kvaliteten forringes.

Våre medarbeidere har lang erfaring med å prosjektere, installere og vedlikeholde sanitæranlegg til boliger, helseinstitusjoner, industrivirksomheter, skoler og næringsbygg. Våre serviceavdelinger tilbyr service- og rammeavtaler som gir ekstra sikkerhet og rask respons dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser.

Gjennom vår egen kvalitetsordning «Assemblin beste valg» tilbyr vi et bredt spekter av sanitærutstyr som er nøye utvalgt av våre egne fagfolk. «Assemblin beste valg» gir våre kunder VVS-løsninger med reduserte servicekostnader, stabil kvalitet og god totaløkonomi. Produktene er hentet fra leverandører som jobber etter samme filosofi og med samme høye krav til kvalitet som oss selv.

Sprinkler

Et sprinkleranlegg skal være riktig prosjektert, forskriftsmessig installert og følge krav fra både myndigheter og forsikringsselskap. Først da kan du være sikker på at anlegget beskytter eiendommen, sparer deg for penger og i ytterste konsekvens redder liv.

Vi har levert sprinkleranlegg til både sykehus, garasjer, tunneler, kjøpesentre, industrilokaler og private hjem i mange år. Vi tilbyr også våre kunder service og serviceavtaler, der vi regelmessig ser over anlegget og sikrer at det fungerer som det skal og utløser uten problemer dersom det verste skulle hende.

Våre medarbeidere har selvsagt FG-godkjenning for å kunne prosjektere, installere og kontrollere sprinkleranlegg i henhold til kravene fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

Kjøling

Vi kan alt som er verdt å vite om kjøleanlegg. Vi jobber med blant annet komfortkjøling, industriell kjøling, kjøl- og fryseanlegg for næringsmiddelindustrien, klimakammer og serverrom. Vi leverer alt fra komplette løsninger med største mulige energieffektivitet til enklere systemer. Våre bedriftskunder tilbys også serviceavtaler for å sikre regelmessig vedlikehold, lang levetid og høy driftssikkerhet på kjøleanlegget.

Varme

Det finnes to hovedalternativer når man skal omdanne energi til varme. Enten gjøres det lokalt på stedet der varmen skal benyttes (for eksempel vedovn), eller så finnes det en felles varmekilde og varmen blir distribuert ut til brukerne.

Assemblin leverer komplette varmeanlegg med systemløsninger som er tilpasset det enkelte bygg utfra både funksjonalitet, økonomi og estetikk. Våre medarbeidere har lang erfaring i å prosjektere, installere og innregulere varmeanlegg slik at de gir optimal effekt.

Varmepumper

Selv om det er kaldt ute, er det mye energi i uteluften. Varmepumper utnytter denne energien slik at du får en lun og varm bolig.

En varmepumpe henter gratis energi fra omgivelsene. For hver kWh tilført energi leverer en varmepumpe 3-6 kWh varmeenergi tilbake til din bolig.

Fjernvarme

Assemblin tilbyr både totalentrepriser og mindre oppdrag innenfor fjernvarmeprosjekter. Ved totalentrepriser tar vi et helhetlig ansvar for produksjonsanlegget, fra prosjektering og installasjon til distribusjon av fjernvarmen. I de tilfeller hvor oppdragsgiver bare har behov for bistand i enkelte deler av prosessen eller anlegget, hjelper vi til der det er behov.

Assemblin har alle godkjenninger og sveiselisenser som er påkrevd for å jobbe med fjernvarmeanlegg.

Innenfor fjernvarme tilbyr vi blant annet:

 • Prosjektering
 • Montering av fjernvarmerør og -ledninger både over og under bakken
 • Installasjon av fjernvarmesentral
 • UndersentralRørmontasje
 • El-installasjoner
 • Isolering

Sveising

Mange av våre kunder driver i bransjer der det stilles ekstreme krav til de installerte prosess- og industrirørene.

Assemblin Industriservice er et av landets fremste fagmiljøer på sveising av metalliske materialer. Avdelingen er sertifisert i henhold til NS ISO 9001. Videre også NS-EN 3834-2, som inneholder de tøffeste kravene for sveising. Vi har et omfattende prosedyrekartotek.

Våre sveisere er sertifisert for:

 • Titan
 • Super Duplex
 • Duplex
 • Syrefast stål
 • Rustfritt stål
 • Sort stål
 • Produksjon av tanker, PED
 • Rør
 • Konstruksjoner
 • Skidder

Sertifikatene oppdateres kontinuerlig, og kompetansen vedlikeholdes og utvikles gjennom vår egen IWT (International Welding Technologist) og IWS (Internatinal Welding Specialist).

Mange av våre prosedyrer tilfredsstiller også andre standarder som Norsok, ASME og TÜV. Vi har høy kompetanse når det gjelder krav og utførelse i henhold til PED (Pressure Equipment Directive).

Prefab og stålkonstruksjon

Ved å benytte prefabrikkerte rørsystemer kan arbeidet på anlegget effektiviseres. Planlagte stopper i produksjonen reduseres til et minimum.

Mange industrirørsystemer kan produseres så å si helt ferdig på forhånd, for deretter å bli fraktet til anlegget. Her blir de prefabrikkerte delene tilpasset, montert og kontrollert. Dette gir en svært effektiv arbeidsflyt og kan redusere behovet for lange og ineffektive stopper i produksjonen.

Vårt verksted har lang erfaring og store ressurser til å prefabrikkere rørsystemer og stålkonstruksjoner. Effektive produksjons- og logistikkrutiner sikrer også effektivt samarbeid og god materialflyt mellom verkstedet og våre medarbeidere ute på anleggsplassen.

Sertifiseringer

Vi har siden 2002 vært sertifisert i henhold til NS - EN ISO 9001, og er i dag den største norske rørleggerbedriften med slik sertifisering. Gjennom vår egen opplæringsavdeling er det etablert et omfattende og kontinuerlig program for kompetanseutvikling av våre medarbeidere.

Våre sertifikater og godkjenninger omfatter:

 • ISO 9001:2008 / NS ISO 3834-2006
 • Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven
 • Byggebransjens våtromsnorm, BVN
 • Sellicha Qualification System
 • TransQ Qualification System
 • StartBANK kvalifikasjonssystem
 • OHSAS 18001 (HMS)
 • Miljøfyrtårn
 • FG-sertifisert

ENØK

Bruker du mer penger og energi enn nødvendig? I svært mange tilfeller går miljøvennlige løsninger og god økonomi hånd i hånd.

De aller fleste kan redusere energiforbruket sitt - gjennom enkle tiltak eller mer omfattende rehabiliteringer. Det beste med energisparing er imidlertid at tiltakene i de fleste tilfeller også gir positivt utslag på økonomien. Energiøkonomisering er rett og slett en vinn-vinn situasjon, for både deg og fellesskapet!

I Assemblin har vi lang erfaring med, og høy kompetanse på, energivennlige alternativer innenfor både vann og varme. Med all ekspertise på ett sted, kan vi tilby hele kjeden av tjenester og gi løsningsforslag og tilbud på totalentrepriser til både bedrifter, offentlige virksomheter og borettslag.

Våre avdelinger

Prosjekt Oslo

Brobekkveien 80C
0582 Oslo
+47 22 91 74 00

Avdelingssjef Odd Pedersen
+47 91 68 74 31
Send e-post

Prosjekt Sarpsborg

Bjørnstadmyra 7
1712 Grålum
+47 69 10 25 60

Avdelingssjef Gunnar Christian Alvin 
+47 90 54 05 44
Send e-post

Prosjekt Vest (Drammen)

Teglverksveien 1
3413 LIER
+47 32 27 60 60

Avdelingssjef Leif Stensrud
+47 97 57 75 46
Send e-post

Prosjekt Vest (Sandefjord)

Nordre Kullerød 5
3241 Sandefjord
+47 33 42 86 30

Avdelingssjef Leif Stensrud
+47 97 57 75 46
Send e-post

Service Drammen

Teglverksveien 1
3413 LIER
+47 32 27 60 60

 Avdelingssjef Thomas Trondskog
+47 97 57 75 17
Send e-post

Service Oslo

Brobekkveien 80C
0582 OSLO
+47 23 17 40 60 

Avdelingssjef Torgny Volden
+47 99 21 88 46
Send e-post

Service Sandefjord

Nordre Kullerød 5
3241 Sandefjord
+47 33 42 86 30

Avdelingssjef Pål Henry Berg
+47 45 24 73 22
Send e-post

Service Ski

Industriveien 3a
1400 SKI
+47 64 87 14 57

Servicesjef Amir Hassanzadeh
+47 45 83 12 37
Send e-post

Service Østfold (Sarpsborg)

Bjørnstadmyra 7
1712 Grålum
+47 69 10 25 60 

Avdelingssjef Martin Hanæs
+47 91 68 74 47
Send e-post

Service Østfold (Moss)

Årvollskogen 51
1529 Moss 

Servicesjef Cato Andresen
+47 91 73 72 50
Send e-post

Industriservice

Bjørnstadmyra 7
1712 Grålum
+47 69 10 25 60

Servicesjef Espen Eriksen
+47 97 20 13 72
Send e-post

Spitsbergen

Postboks 90
9171 Longyearbyen
+47 79 02 35 09 

Avdelingssjef Ryno Hansen
+47 94 16 99 38
Send e-post