Vår historie

Assemblin er et ungt konsern, men i de enkelte avdelingene finner en mye industri- og håndverkshistorie.

Historien starter med bedriften Drammens Rørlæggerforretning, som ble etablert av Ole Christensen i 1913. I løpet av de første 11 årene vokste bedriften raskt og ble omgjort til aksjeselskap. I 1937 overtok Johs. Christensen ledelsen og satt ved roret helt fram til 1975. I 1991 ble Stein Dahle ansatt som daglig leder av bedriften, nå under navnet Drammens Rør AS, samtidig som han gikk inn på eiersiden med en andel på 20%.

NVS
Drammens Rør AS ble kjøpt opp av NVS AB i 1997 og Nordisk Varme Sanitær AS ble etablert som et heleid datterselskap av NVS AB. Selskapsnavnet ble senere endret til NVS AS. I de påfølgende årene ble den norske virksomheten utvidet og styrket gjennom oppkjøp av flere små og mellomstore bedrifter, hovedsakelig innenfor rørsektoren.

Imtech
I 2008 kom det andre store oppkjøpet, da nederlandske Royal Imtech NV ervervet hele NVS-konsernet, inkludert de norske virksomhetene. Imtech Nordic ble fra 2008 ytterligere styrket i Norge gjennom oppkjøp av blant annet Olav C. Jensen & Søn AS og AT Furustad AS i Sandefjord, Spitsbergen VVS, Unireg AS, Elajo Installasjon AS og Byggautomasjon Moelven.

Assemblin
I 2016 kjøpte dagens eier Triton hele Imtech Nordic og i 2016 ble navnet endret til Assemblin. Virksomheten er organisert med egne selskaper i Norge og Finland, samt tre selvstendige selskaper for henholdsvis elektro, rør og ventilasjon i Sverige.

Assemblin Nordic har etter 2016 kjøpt opp de svenske selskapene Polarluft, Delta-gruppen, Skanska Installation, Kylkompajnon, Söderby Rör og Ivarssons Rörläggeri. Konsernet har i dag nesten 6000 ansatte.

Les om bedriftene som skapte oss