Avinor Oslo lufthavn, Gardermoen

I desember 2016 fikk Assemblin Rør Service Oslo rammeavtale om drift og vedlikehold av sprinkler-, rør- og sanitærinstallasjonene på Nordens nest største flyplass, Oslo lufthavn Gardermoen.

Leveranse
Sted
Oppdragsgiver
  • Avinor

Rammeavtalen med Avinor omfatter alle typer vedlikehold – lekkasjer, sprinkleranlegg og reparasjon og utskifting av sanitærutstyr. Etter snart 20 års drift er det mye som er modent for utskifting, og stort behov for vedlikehold. Flyplassen sysselsetter 15.000 mennesker, og blir bare slått av Oslo S. på antall reisende i døgnet.

I tillegg til vedlikehold av eksisterende bygninger og installasjoner, har det også pågått et omfattende utbyggingsarbeid ved den nye terminalen som har generert mye arbeid for Assemblins servicemontører.