Vestre Viken HF

Assemblin Service har rammeavtale med Vestre Viken HF om service og vedlikehold av VVS-installasjonene ved fem av helseforetakets sykehus.

Oppdragsgiver

Vestre Viken HF har organisert service og vedlikehold av VVS gjennom parallelle rammeavtaler for seks ulike virksomhetsområder. Assemblin AS leverte tilbud på fem av områdene og fikk tilslag på alle fem. Ved Kongsberg sykehus, Drammen sykehus og Blakstad sykehus i Asker er selskapet leverandør nummer én. Ved Ringerike sykehus i Hønefoss og Bærum sykehus er Assemblin leverandør nummer to.

Drammen størst
Drammen sykehus er den største virksomheten innenfor avtalen.  Denne delen av avtalen blir ivaretatt av Assemblins serviceavdeling i Drammen. Blakstad sykehus blir ivaretatt av serviceavdeling på Lysaker.

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge og leverer spesialisthelsetjenester til rundt 490.000 mennesker i 26 kommuner. Foretaket har fire somatiske og to psykiatriske sykehus.