Samarbeider så det suser i Østfold

Bare to uker etter sammenslåingen av Assemblin og Caverion, har avdelingslederne i Østfold gjennomført flere samarbeidsmøter, etablert felles salgsmøter og er i full gang med å snakke med kundene sammen.

- Sammenslåingen treffer veldig bra i Østfold. Vi kan krysse av på nesten alle de gode forutsetningene for et fruktbart samarbeid. Vi har i stor grad forskjellig kundemasse, kompletterende produkter og tjenester og ulik geografisk beliggenhet. Men kanskje aller viktigst; vi har blitt godt kjent og har i løpet av kort tid kunnet konstatere at det også er god personlig kjemi mellom oss, sier Tor Egil Elnes, avdelingssjef for Caverion i Halden og Fredrikstad. Denne uka hadde han et nytt møte med sine nye kolleger, Espen Eriksen og Lars Lindbæk fra Assemblin Østfold.

Felles avklaringsmøte

Østfold-avdelingene har allerede rukket å bistå hverandre med folk og tjenester på eksisterende jobber, men ser fram til å kunne samarbeide på bredere front. På dette fjerde ledermøtet i Østfold forberedes et felles avklaringsmøte senere på dagen, med en kunde hvor Caverion har levert pris på ventilasjon og Assemblin på rør. Nå kan de sette seg sammen til bordet og diskutere med kunden som én, felles leverandør og partner. 

Helt nye muligheter

- Selv om samarbeidet naturligvis må gå seg til etter hvert, føler jeg at vi i store trekk er enige om hvordan vi skal jobbe sammen, både faglig og i markedet, i tida framover. Røravdelingene våre har etablert faste, månedlige planleggingsmøter og avdelingssjefene fra Assemblin vil delta på salgsmøtene til Caverion hver 14. dag. Nå fokuserer vi på å få etablert samme gode dialog og samarbeid også på prosjektledernivå. Prosjektlederne sitter nærmest markedet og jobbene, og vil nok oppleve at samarbeidet gir dem nye muligheter og helt nye kort å spille med, sier Espen Eriksen, avdelingssjef i Assemblin service Østfold. 

- Har dere rukket å få noen reaksjoner fra kundene?

- Ja, de første reaksjonene kom nesten umiddelbart, og så vidt jeg har kunnet registrert har de vært udelt positive, sier Tor Egil Elnes.

- Vi har en kunde som ringte samme dag som sammenslåingen ble kunngjort. Han lurte på om vi endelig også kunne levere rørtjenester til ham, og det kan vi jo lett. Vi har tross alt Østfolds største og mest komplette røravdeling rett oppi gata, smiler Tor Egil Elnes.