Rammeavtale om vedlikehold av sprinkler i Oslo-barnehagene

Assemblin service Oslo har skrevet ny rammeavtale med Oslobygg KF om service, vedlikehold og omgjøringer av sprinkleranleggene i Oslo-barnehagene. Avtalen har en estimert årlig verdi på mellom 6 og 7 millioner kroner de neste 2+1+1 årene.

Assemblin har også tidligere hatt rammeavtale for sprinkleranleggene i de nesten 70 aktuelle barnehagene i hovedstaden. Den forrige avtalen utløp imidlertid for drøyt et år siden, og ny avtale har latt vente på seg.

- Vi var derfor godt fornøyde med at ny avtale ble lyst ut før jul, og selvsagt enda mer fornøyde med at vi også denne gang ble valgt som leverandør og kunne starte opp arbeidet under den nye avtalen i mars i år, sier avdelingssjef Atilla Duran i Assemblin service Oslo.

- Tildelingskriteriene var 40 prosent pris, 30 prosent oppdragsforståelse og 30 prosent personell og kompetanse. Vi har mye personell med sprinklerkompetanse, og arbeidet vil bli organisert og faglig sikret av godkjent FG-kontrollør, sier han.

Assemblin service Oslo har fra før avtale med Oslobygg KF om rørleggertjenester til skolene i sentrum, og utfører også rørleggertjenester ved flere av sykehjemmene i kommunen.