Ledergruppen utpekt for Assemblin Caverion Norge

Etter sammenslåingen av Assemblin og Caverion har arbeidet med å utvikle samarbeidet mellom de to selskapene i Norge så langt vært ledet av en midlertidig styringsgruppe. Nå er en permanent ledergruppe utpekt.

Sted

Inntil videre vil begge selskapene operere som før ut i markedet. Begge selskapenes ledergrupper vil derfor bestå som i dag. I tiden fremover vil de imidlertid identifisere områder der det gir fordeler å samarbeide.

Den nye overordnede ledergruppen skal arbeide med forhold som angår begge selskaper i fellesskap.

– Hovedoppgavene for ledergruppen til Assemblin Caverion Norge blir å følge arbeidet i de ulike arbeidsstrømmene som er satt i gang for å utvikle samarbeidet mellom de to selskapene. Den andre viktige oppgaven blir å utvikle en strategiplan for de neste tre årene, sier CEO Torkil Skancke Hansen.

Den nye ledergruppen består foruten Torkil selv av fire representanter fra hvert selskap. Fra Assemblin kommer Jon Hilmo Kolstø (HR), Leif Stensrud (Prosjekt Rør), Geir Nygaard (Innkjøp) og Siri Forsberg (Finans). Caverion er representert med adm.dir. Knut Gaaserud, Roar Andersen (forretningsutvikling og salg), Bjørn Arild Lerjemark (Service, Region Øst) og Knut Erik Melstrøm (Growth).

En utvidet ledergruppe bestående av samtlige medlemmer i de to selskapenes ledergrupper vil også samles en håndfull ganger i år.

Bildetekst:
Den nye ledergruppen for Assemblin Caverion Norge: F.v. Bjørn Arild Lerjemark, Geir Nygaard, Torkil Skancke Hansen, Knut Erik Melstrøm, Siri Forsberg, Leif Stensrud, Knut Gaaserud, Roar Andersen og Jon Hilmo Kolstø.