Assemblin kjøper bemanningsselskap og styrker elektrovirksomheten

Assemblin AS har inngått en oppkjøpsavtale med bemanningsselskapet MV Elektro AS i Oslo og overtar alle selskapets 20 ansatte. Oppkjøpet styrker Assemblins kapasitet innenfor elektrofaget.

Sted

MV Elektro AS ble etablert i 2011 og har levert bemanning til flere entreprenørselskaper og en rekke store byggeprosjekter, hovedsakelig i Oslo-regionen. Eier og daglig leder, Mikael Hedberg, fortsetter som avdelingsleder for virksomheten etter overtakelsen.

Assemblin overtok tidligere i år bemanningsselskapet Ariemi AS, som jobber med utleie av arbeidskraft innenfor rørbransjen. Med overtakelsen av MV Elektro styrker selskapet også kapasiteten innenfor elektro.

- De store oppdragsgiverne, i både privat og offentlig sektor, ønsker at vi i størst mulig grad benytter egne, fast ansatte medarbeidere. Dette sammenfaller med vår egen bemanningsstrategi, og har selvsagt blitt ytterligere aktualisert gjennom myndighetenes innstramming av regelverket for bruk av innleid arbeidskraft.  Begge disse oppkjøpene betyr at vi sikrer kompetanse, får bedre muligheter til å utvikle tjenester, samtidig som vi styrker konkurransekraften vår, sier HR-sjef Jon Kolstø i Assemblin AS.

Daglig leder Mikael Hedberg i MV Elektro er fornøyd med avtalen som er inngått.
- Etter å ha sittet med eneansvar for denne virksomheten i flere år, føles det trygt og helt riktig å takke ja til å bli en del av et større fagmiljø og en større driftsorganisasjon - spesielt i disse tider når presset mot bransjen vår er så hardt.  Vi har hele tiden vært en seriøs aktør i bemanningsbransjen og etterlevd nye krav og regler opp gjennom årene. Når bransjen på det nærmeste vil bli forbudt, føler vi at dette er veien å gå. Assemblin har alltid vært vår største og beste samarbeidspartner. Jeg er trygg på at avtalen vil bidra til å både sikre arbeidsplassene våre og styrke Assemblins kapasitet og slagkraft som elektroinstallatør, sier Hedberg.