Assemblin kjøper ventilasjonsentreprenør

Gjennom kjøp av alle aksjene i ventilasjonsselskapet Nor-Klima T. Svendsen AS, styrker Assemblin sin posisjon lokalt i drammensmarkedet. Nor-Klima T. Svendsen AS vil skifte navn til Assemblin ventilasjon AS.

Leveranse
StedBILDETEKST: - Jeg er overbevist om at Nor-Klima vil ta med seg en god kultur til oss. Målet er at vi sammen skal gi Assemblin ytterligere fremgang i ventilasjonsmarkedet, sier Assemblins ventilasjonssjef, Stein Arne SværenOvertakelsen er et ledd i å styrke organisasjonen med erfaring, kompetanse og markedsrelasjoner.

- Vi har gjennom to år fått god erfaring som ventilasjonsentreprenør. Fra å starte uten et eneste prosjekt i ordreboka, har vi levert et titalls prosjekter med høy kundetilfredshet og gode resultater. Det er nå på tide å ta nye steg i vår utvikling innenfor ventilasjon, sier administrerende direktør i Assemblin, Torkil Skancke Hansen.

- Hvorfor et lite selskap?

- Nor-Klima er et selskap som har drevet godt og levert gode resultater i mange år, sier Stein Arne Sværen, ventilasjonssjef i Assemblin. - De kjenner entreprenørbransjen og leverer godt på kundetilfredshet. Kvalitet er viktigere enn kvantitet, og jeg er overbevist om at de vil ta med seg en god kultur til oss. Målet er at vi sammen skal gi Assemblin ytterligere fremgang i ventilasjonsmarkedet, sier Sværen.

Carl Morten Svendsen, daglig leder i Nor-Klima T. Svendsen, forteller at de gjennom oppkjøpet så en mulighet til å styrke selskapet med kompetanse, kapasitet og økonomiske muskler til å kunne gjennomføre større prosjekter, som dagens kunder etterspør.
- Våre kunder øker sine porteføljer, og oppkjøpet vil gi oss muskler og mulighet til fortsatt å være deres viktigste leverandør.

Med den nye tilveksten vil Assemblin ventilasjon AS være en betydelig lokal ventilasjonsentreprenør, og vil også fortsette å betjene markedet i Viken, Vestfold og Telemark.


.