Assemblin fikk fornyet tillit på Gardermoen

Avinor har inngått ny rammeavtale med Assemblin service Oslo om vedlikehold av rørinstallasjonene på Oslo lufthavn, Gardermoen. Med opsjoner på forlengelse har avtalen en estimert verdi på mellom 40 og 60 millioner kroner de neste åtte årene.

Regulatoriske utgivelse

- Avinor og Assemblin inngikk avtale om vedlikehold av rørinstallasjonene på Gardermoen for fem år siden. Etter at denne avtalen løp ut tidligere i år, er det nå gjennomført konkurranse om ny rammeavtaleavtale for de kommende årene.

- I den forrige avtaleperioden hadde vi i snitt fire til fem rørleggere mer eller mindre fast stasjonert på flyplassen. Aktiviteten ble selvfølgelig litt redusert i forbindelse med korona-nedstengningen, men i perioder med mye jobb har det vært inntil 15 mann på jobb for å utføre både daglig vedlikehold og mindre prosjekter, sier avdelingssjef Torgny Volden i Assemblin service Oslo.

- Avinor er en god og sikker oppdragsgiver, og rammeavtalen er en av våre aller største. Vi er derfor svært glade for at vi fikk fornyet tillit, sier han.

Avtalen med Avinor er inngått av Assemblins serviceavdeling i Oslo og vil, som tidligere, bli driftet av avdelingskontoret på Romerike. Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på hele 2+2+2 års prolongering – totalt åtte år.

- Tilbakemeldingene fra Avinor på de første fem årene våre på Gardermoen har vært svært positive. Vi har gjort en god leveranse, og har hatt svært dyktige medarbeidere på oppdraget, og dette har nok veid tungt når vi ble valgt som leverandør for en ny avtaleperiode, sier Volden.

Bildetekst:
Assemblin har fått fornyet tillit på Gardermoen og har inngått ny rammeavtale om vedlikehold av rørinstallasjonene på Oslo lufthavn. (Foto: Avinor/ Espen Solli)