Skrev ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre skrev i dag ny drift- og vedlikeholdskontrakt med Assemblin AS for vann-, avløp- og fjernvarmeanlegget for 4+2 nye år.

Leveranse

Assemblin AS avdeling Spitsbergen har hatt drift- og vedlikeholdskontrakten i over 15 år, og det er erfarne rørleggere som kjenner anlegget godt som fortsetter i Longyearbyen.

Morten Dyrstad (t.v.), sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre, er fornøyd med at Assemblin skal drifte anlegget videre og er trygg på at Longyearbyens infrastruktur vil være godt ivaretatt i årene som kommer.

- Vi er glade for å ha vunnet kontrakten for de neste årene, da den sikrer helårsdrift og helårlige arbeidsplasser i Longyearbyen, sier driftssjef Jon Bautz i Assemblin.