Nytt kulturbygg - fra loft til tak

Leveranse
Sted

BILDET: Rørlegger Kenneth Ekholdt, bas Knut Johannes Duberg, rørlegger Bihn Cong Tran, lærling Dag Vetle Søby og rørlegger Alexander Johansen.

- Da vi begynte å åpne vegger og tak for å reparere rørene i det nesten 90 år gamle bygget, så vi fort at det måtte tøffere tak til. Bygget var i så dårlig teknisk forfatning at det var nødvendig med en total rehabilitering fra loft til tak, sier prosjektleder Roar Løkkebråten i Assemblin Service Østfold.

Bygningen som kulturhuset Sarpsborg scene holder til i har vært storstue, konsertlokale og bastion for fagbevegelsen i Sarpsborg siden 1933. Etter at Sarpsborg kommune overtok daværende Folkets Hus for én krone i 2010, ble det påbegynt et omfattende rehabiliteringsprosjekt, som raskt viste seg å bli mer omfattende og kostbart enn antatt.
- Da rivningsarbeidene startet, ble det avdekket betydelige utfordringer i både bygningskonstruksjon og tekniske anlegg. I tillegg til forsterkning av gulv og tak og nye brann- og rømningsveier, var det blant annet behov for mer omfattende ventilasjonsløsninger og en generell oppgradering av det meste av rør- og VVS-installasjonene.

Dårlig forfatning

- Det var en utfordring at bygningen har blitt utvidet, bygd på og fikset i mange faser opp gjennom årene. Selve bygningskonstruksjonen viste seg derfor å være langt dårligere enn kommunen var klar over. Flikkingen som er utført opp gjennom årene ga også utfordringer med føringsveier og tilgang til områdene vi skulle jobbe. Mange av de områdene som i utgangspunktene skulle være uberørt av rehabiliteringen har vi vært nødt til å rive helt ned for å komme til, sier Roar Løkkebråten.

Total rehabilitering


- Løsningen ble at hovedentreprenør Byggmester Håkon Hansen og de tekniske underentreprenørene gjorde en samlet gjennomgang av prosjektet og anbefalte en total rehabilitering av hele huset – inkludert blant annet nytt teknisk rom, ny fjernvarmesentral, ny utvendig takkonstruksjon, nye rør- og ventilasjonsanlegg og en generell teknisk og bygningsmessig oppgradering.

- Tilleggsarbeidene innebærer selvsagt både økte kostnader og lengre gjennomføringsperiode. I april skal imidlertid det nye kulturhuset i Sarpsborg stå klart til bruk. Det er ingen tvil om at de endringene som er gjort gir kommunen et bygg av en helt annet standard enn uten disse endringene, sier Roar Løkkebråten.