Ja takk, flere jenter!

Hvorfor utdanner ikke flere jenter seg til fagarbeidere? Til tross for skrikende mangel på arbeidskraft, viser en undersøkelse fra Ipsos at bare fire prosent kvinner ønsker å jobbe med bygg, anlegg og industri.

Leveranse
Sted

BILDET: Rørleggerbransjen ville hatt godt av flere jenter som fagarbeidere, mener lærlingansvarlig Stein Rasch, lærling Veronica Richvoldsen og Elin Moer Brænne fra opplæringskontoret i Vestfold.

Flere kvinnelige medarbeidere. Det har vært mantraet i byggebransjen i mange år, men utviklingen har ikke gått så fort som en kunne ønske seg. Elin Moer Brænne, leder av Opplæringskontoret for rørleggerfagene i Vestfold, er selv rørleggermester med erfaring fra bransjen og rørleggeryrket siden slutten av 80-tallet. Hun tror at tiden er moden for at flere jenter skal satse på en karriere innenfor bygg og anlegg.

- Vi har fortsatt et langt stykke å gå. Andelen jenter som velger denne yrkesretningen er selvfølgelig altfor lav. Men både holdningene og arbeidsforholdene har endret seg. Det er ikke lenger noen overraskelse å møte på kvinnelige rørleggere, og jeg tror alle ser den positive effekten kvinnelige medarbeidere har på både miljøet og yrket, sier Elin Moer Brænne.

Trenger arbeidskraften

- Dessuten er vi jo avhengige av at jentene kommer på banen. Vi har stor mangel på arbeidskraft i denne delen av arbeidslivet. Vil ikke gutta, så får jentene ta ansvar. Det siste året har vi tegnet avtale med fem nye, kvinnelige rørleggerlærlinger. Det er ikke veldig mange, men jeg tror det kan være starten på en positiv trend, sier hun.

To av hundre

Av rundt 100 lærlinger i Assemblin er bare to av dem jenter – begge innenfor rørfaget. Det er tall lærlingansvarlig Stein Rasch ikke er spesielt stolt av, men også han ser at utviklingen går i riktig retning og har absolutt ambisjoner om å bedre statistikken – av mange årsaker.

- Generelt er det bra at arbeidsmiljøer er variert sammensatt – med tanke på både kjønn, bakgrunn og forutsetninger. Miljøer som blir for ensartede, kan fort stagnere og nærmest bli selvoppfyllende stereotype. Her kan jenter bidra med viktig balanse og korreks. Dessuten ser vi jo at kvinnelige medarbeidere ofte har personlige egenskaper som vi trenger i alle typer arbeidsmiljøer – orden, initiativ og ansvarsfølelse.

Mindre fysisk

- Når det gjelder fysiske krav og forutsetninger, tror jeg denne barrieren er så godt som eliminert. Økt fokus på HMS og arbeidsmiljø har bidratt til å fjerne mye av de tyngste og mest fysiske arbeidsoppgavene – ikke bare for jenter, men for disse yrkesgruppene generelt. Nå handler det i mye større grad om å jobbe smart og bruke de hjelpemidlene som er tilgjengelig, sier Stein Rasch.

- Noe av det viktigste som skjer for øyeblikket er den nettverksbyggingen og den støtten unge, kvinnelige medarbeidere får ta del av gjennom nettverk som Ingeborg-nettverket. Det bidrar til samhold, trygghet og viktig erfaringsutveksling. Derfor støtter Assemblin slike initiativ, sier han.

Passer ikke for alle

- Er det noen som helst grunn til at jenter ikke skal velge en karriere innenfor bygg og anlegg?

- En skal ikke tro at dette er jobber som passer alle – men det gjelder jo heller ikke sykepleieryrket. Vi vet at det av og til kan være en tøff omgangstone i denne bransjen. Det bør en være forberedt på, og tørre å si fra om og sette grenser for, sier Elin Moer Brænne.

- Men generelt vil jeg si at det ikke er noen flere grunner for jenter enn for gutter til å velge bort denne typen jobber. Vi ser jo også at fler og fler i dag finner seg til rette og blir værende i faget sitt – enten som fagarbeidere, eller i funksjoner som prosjektledere og lignende, sier hun.