En av våre viktigste rammeavtaler

Med over 900.000 kvadratmeter i porteføljen er Omsorgsbygg Oslo KF en av landets største eiendomsforvaltere.For Assemblin service Oslo har rammeavtalen med foretaket en årlig verdi på 12 millioner kroner.

Leveranse
Sted

BILDET: Rørlegger Mats Engstrøm og lærling Sølje Marie Ørbeck med servicejobb på Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter på Mortensrud i Oslo.

- Rammeavtalen med Omsorgsbygg er en av de største og viktigste vi har. Den omfatter ikke hele virksomheten med barnehager og institusjoner, men vi har ansvar for den tyngste av tre delavtaler som dreier seg om rørleggertjenestene til sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger – totalt 600.000 kvadratmeter. Avtalen, som nå er inne i sitt andre av til sammen fire år, sysselsetter i snitt 3-4 rørleggere. I perioder med ombygginger,rehabiliteringer og mer omfattende reparasjoner kan det bli betydelig mer, sier avdelingssjef Torgny Volden i Assemblin service Oslo, som også deler prosjektlederjobben for avtalen med Joachim Kjærstad.


Serviceavtaler

Innbakt i rammeavtalen med Omsorgsbygg ligger det et lite utvalg serviceavtaler, som til sammen representerer en fast, årlig omsetning på rundt 700.00 kroner. Resten er løpende arbeider og mindre kontrakter på ombygging.

Ny metodikk

Da Omsorgsbygg utlyste rørleggeravtalene i fjor sommer, valgte de å ta i bruk metodikken som kalles «Prestasjonsinnkjøp» eller BVP (Best Value Procurement). BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse i sterkere grad enn bare økonomi. Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side.


- Omsorgsbygg har gått i bresjen for å teste ut denne typen innkjøpsmetodikk ved noen anledninger. For oss var det en helt ny erfaring, hvor vi rett og slett satt rundt bordet og ble utspurt av advokaten til Omsorgsbygg.Men det er en spennende konkurranseform som kanskje i større grad avdekker leverandørenes kunnskap og evne til å følge opp avtalen enn de tradisjonelle konkurranseformene. Metodikken er lite brukt i Norge, men har vært benyttet med stor suksess i USA over en 20-årsperiode, sier Volden.