Assemblin støtter Ingeborg-nettverket

Leveranse
Sted

Assemblin ble høsten 2019 gullpartner av Ingeborg-nettverket, som ble etablert i 2016 for å motivere unge kvinner til å utdanne seg innenfor rørfaget.

Rørbransjen er en av Norges mest mannsdominerte. Yrkesutdanningen domineres i dag av menn, med en representasjon på 96 prosent.

Rollemodeller

- Vi tror, som Ingeborg-nettverket selv, at bransjen vil vinne på at kvinner samler seg og oppmuntrer fremtidige arbeidstakere til å satse på en yrkeskarriere i rørbransjen, sier HR-rådgiver Vanja Berget Hansen (bildet) i Assemblin.
- Unge jenter trenger rollemodeller og forbilder - enten de er ansatt i et rørleggerfirma, hos en leverandør, rådgiver, i skoleverket, organisasjonslivet eller i andre bedrifter der rørfagkompetansen er grunnlaget.

- At vi har valgt å bli partner av nettverket innebærer at vi går inn med økonomisk støtte, men også at vi ønsker å gi nettverket anerkjennelse for det viktige arbeidet de gjør. På sikt har vi også tanker om egne tiltak innenfor dette området, sier hun.

Inspirert av IT-bransjen

Initiativet til Ingeborg-nettverket ble tatt av Eli Heyerdahl Eide, som selv har over 30 års erfaring fra bransjen og er oppvokst med både en far og en bror som er rørleggermestre. Inspirasjonen til nettverket hentet hun fra IT-bransjens Oda-Nettverk, som fra en beskjeden start i 2005 nå har nesten 6.500 medlemmer – og dermed er en stemme som blir lyttet til i IT-bransjen.

500 medlemmer

Ingeborg-nettverket har over 500 medlemmer og tilknyttede grupper i flere byer. I tillegg til den årlige inspirasjonsdagen, jobbes det blant annet med å få til en mentorordning, der unge kvinnelige lærlinger kan få hjelp av mer erfarne kvinner til å håndtere sin arbeidshverdag enda bedre og kunne dele og diskutere sine erfaringer.

Mer informasjon: Ingeborg-nettverket