Sammen på jobb på Vøyenenga

Assemblin installerer både rør og elektro i boligprosjektet Vøyen hageby i Bærum. - Med begge fag sammen på jobb, setter vi tydelige spor, sier prosjektlederne Anton Ladislaus og Fredrik Bisgaard.  

På en tidligere gartneritomt på Vøyenenga utenfor Sandvika nærmer det seg slutten på tredje byggetrinn av prosjektet Vøyen hageby. I september skal to nye boligblokker med til sammen 95 leiligheter, parkeringskjeller og næringslokaler overleveres. Assemblin har vært med hele veien, og har i løpet av de tre byggefasene og en samlet prosjektperiode på snart fire år, installert rør og elektro i nesten 250 nye leiligheter. Det blir samhold og lagfølelse av sånt. I august skal gutta fra både rør og elektro ha felles avslutning for godt samarbeid gjennom noen år - for å markere at et stort felles prosjekt nærmer seg slutten og at overleveringen er i gang. 

Samme familie
- Vi har hatt hver våre kontrakter i dette prosjektet og er sånn sett to selvstendige leverandører uten noe formalisert samarbeid. Men du vet hvordan det er. Blod er tjukkere enn vann, og det er ingen tvil om at dialog, samarbeid og gode løsninger er lettere å få til når vi tross alt tilhører samme familie, sier prosjektleder elektro Anton Ladislaus. 

Finner løsninger
- For kunden er kanskje den uformelle dialogen og det praktiske samarbeidet vi skaper mellom rør og elektro vel så verdifullt som om vi skulle vært én formell leverandør av begge fag, mener prosjektleder rør Fredrik Bisgaard.
- Vi får ofte problemstillinger på pulten med beskjed om å snakke sammen og finne en løsning. Og løsninger finner vi jo alltid. Det beste beviset på at et sånt samarbeid fungerer er vel rett og slett at kunden er fornøyd og vil ha oss med videre.  

- Smitter samarbeidsklimaet også over på resten av laget?
- Ja, det er det liten tvil om, mener rørleggerbas Minh Hoang.
- Vi deler kontorer, kjører sammen på jobb, spiser lunsj sammen, diskuterer og finner løsninger over bordet. En skal ikke undervurdere effekten av at vi har med oss et fellesskap og en felles interesse av å løse ting. 

Assemblin har i snitt hatt 6 rørleggere og på det meste 12 elektrikere på jobb på prosjektet på