Leif Stensrud blir prosjektsjef i Assemblin

Leveranse

Leif Stensrud tiltrer etter sommeren stillingen som prosjektsjef rør i Assemblin Norge. Han får overordnet ansvar for oppfølging av prosjektvirksomheten i både Drammen, Sandefjord, Oslo og Sarpsborg. 

- Vår administrerende direktør Torkil Skancke Hansen har i praksis hatt funksjonen som prosjektsjef selv, ved siden av jobben som øverste leder av selskapet. Omfanget av disse oppgavene har imidlertid blitt så stort at det ble nødvendig å finne en annen løsning, både for å avlaste Torkil og for å styrke den generelle oppfølgingen av prosjektvirksomheten, sier HR-sjef Jon Kolstø i Assemblin AS.

Stensrud overtar ansvaret for prosjektavdelingen i Sarpsborg etter sommerferien, og for prosjektavdelingen i Oslo fra 2020. Begge disse avdelingene vil beholde sine lokale, operasjonelle avdelingsledere som tidligere. Stensrud har vært avdelingssjef for Assemblin rør prosjekt vest (Drammen og Sandefjord) siden 2015 og vil fortsette som operasjonell leder for denne avdelingen ved siden av funksjonen som norsk prosjektsjef.

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer for luft, vann og energi. Vår visjon er å skape smarte og bærekraftige installasjoner som får bygninger til å fungere og mennesker til å trives. Gjennom nære og lokale samarbeid, og med en sterk organisasjon i ryggen, gjør vi dette mulig.

Vi har en omsetning på over 8,2 milliarder svenske kroner og har cirka 5 700 engasjerte ansatte på rundt 100 steder i Norden.

Les mer på assemblin.no