Lærlingene skal ta oss videre

Sted

Stein Rasch har ansvar for rekruttering og oppfølging av lærlingene i Assemblin. For øyeblikket har vi rundt 100 lærlinger, men bare to jenter. Der har vi en jobb å gjøre, innrømmer han.

Stein gjennomfører minst et par skolebesøk i måneden. Alle de aktuelle videregående skolene i Oslofjordområdet blir besøkt jevnlig for å hilse på elever, informere om bedriften og holde kontakten med faglærerne.

- Jeg treffer noen hundre elever i løpet av et år, og begynner nok, bevisst eller ubevisst, å merke meg potensielle kandidater ganske tidlig. De ivrigste kommer gjerne bort på eget initiativ og vil presentere seg eller har flere spørsmål. Det er et godt tegn.

- Hva spør de om?
- Hva slags type oppgaver vi har, hvordan vi er som bedrift og ofte hvilke prosjekter vi er involvert i. Mange har lyst til å bli en del av oppføringen av kjente bygg eller litt prestisjepregede prosjekter. Samtidig er de gjerne opptatt av karrieremuligheter. Mange er veldig tidlig interessert i å ta lederansvar og spør om mulighetene for å bli bas eller prosjektleder.

Stiller krav
- Hvor mye betyr lærlingene for bedriften?

- Veldig mye. Sånn som arbeidsmarkedet er i dag, er lærlinger et satsingsområde - rett og slett fordi det er en viktig kilde til å bemanne opp avdelingene med de folka vi trenger. Samtidig har vi en strategi om å lære opp medarbeiderne våre fra bunnen av - for å gjøre dem til ekte assemblinere og de dyktige fagfolkene vi ønsker oss. Derfor er vi også veldig tydelige på hva vi krever. Først og fremst handler det om holdninger og interesse for faget. Elever som har mye udokumentert fravær, slapp innstilling eller kommer konsekvent for sent, trenger ikke å søke hos oss. Om de er best i norsk eller engelsk, er ikke så viktig. Er de interessert i å gjøre en god jobb, skal vi klare å løfte dem videre.