Her blir det rør 32 meter over bakken

Leveranse

Når Assemblin starter oppheng av rør i det nye Asko-lageret i Sande i Vestfold, gjelder det å finne de høydesterke gutta. Lageret har en innvendig takhøyde på opptil 32 meter! 

Assemblin prosjekt vest leverer alt av VVS, inkludert takvannsystem og et stort snøsmelteanlegg, i det nye Asko-lageret, som skal stå ferdig i januar 2021. Arbeidet med bunnledningen ble påbegynt ved påsketider, og de innvendige arbeidene startet nærmere sommerferien. På det meste vil Assemblin ha 25 mann i jobb på prosjektet. 

Høydeskrekk?
- Dimensjonene og høyden på den store lagerhallen er nok det meste spesielle i dette prosjektet. Jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg har vært involvert i noe bygg som, bokstavelig talt, har hatt så stor takhøyde som dette, sier prosjektleder Svein Bolstad (t.v.).

- Her må vi rett og slett inn med en av de virkelig store liftene som finnes i Norge. Selv om den er stødig, må vi nok regne med at det blir litt bevegelse i liften når vi jobber helt oppunder taket, så dette er kanskje ikke drømmejobben for de som måtte ha tilløp til høydeskrekk, smiler han. 

Tekniske kulverter
Parallelt med monteringsarbeidet inne lagerhallen, skal det på plass noen hundre meter med rør i de tekniske kulvertene som er sprengt ut og støpt under store deler av lageret. Prosjektet involverer mye bruk av gulvvarme, som hentes fra overskuddsvarmen fra kjøle- og kuldekompressorene.  Det gjelder også gulvet under selve kjølelageret, hvor temperaturen må kontrolleres for å unngå at det oppstår permafrost og skader på bygget. Kulde og varme skal distribuerest i samme anlegg. 

30.000 kvadratmeter
- En av utfordringene i prosjektet er at det skal inn en avansert, automatisert lagerløsning med roboter og datasystemer som skal styre og gjøre mye av jobben på lageret. Det blir ikke mulig for oss å komme inn og jobbe på våre installasjoner etter at denne løsningen er på plass. Det betyr at vi må være ekstremt grundige i både planlegging og gjennomføring, og være helt sikre på at leveransen er feilfri og komplett før monteringen av lagerløsningen starter, sier Svein Bolstad. 

Det nye anlegget  vil i første byggetrinn være på rundt 30.000 kvadratmeter.