Assemblin-sjefer på skolebenken

Sted

Assemblin har, i samarbeid med Handelshøyskolen i Stockholm, loset det første elevkullet gjennom Assemblins lederprogram. Andre kull er allerede i gang.

Kommunikasjon, endringsprosesser og selvinnsikt er noen av temaene som skal hjelpe Assemblin-lederne med å gjøre selskapet enda sterkere.
- Den tekniske kunnskapen har lederne våre allerede med seg. Med dette programmet ønsker vi å styrke lederskapet og ledernes evne til å se sine medarbeidere, og få dem til å være med på den videre utviklingen av selskapet, sier viseadministrerende direktør i Assemblin, Lennart Pettersson. 

Ledelsesmodeller
Robert Nobel, programsjef for Executive Education ved Handelshøyskolen i Stockholm, har hjulpet til med å sette sammen programmet og hente inn foredragsholdere til ATP (Assemblin Talent Program). 

- Mange av disse lederne har startet med praktisk arbeid og har havnet i en posisjon der de skal være med på å utvikle selskapet videre. Vi hjelper dem med modeller for å lede og sette ord på de verktøyene de kan dra praktisk nytte av i hverdagen, sier Robert Nobel. 

Fem samlinger
Utdannelsen består av fem samlinger og innledes med en forberedende oppgave der deltakerne presenterer seg selv og sitt personlige lederskap. Utdannelsen inneholder også diskusjoner om hvordan strategi og internt arbeid kan bidra til å innfri kundenes krav. Deltakerne i programmet blir plukket ut av sine lokale ledere. 

Gode ideer
- På lang sikt håper vi at utdanningen skal påvirke og forandre vårt handlingsmønster. Vi vil at det skal oppstå gode ideer og erfaringsutveksling gjennom nettverket vi bygger. Vi har allerede fått ideer fra dette arbeidet som vi synes er så interessante at det kan være aktuelt å ta de inn i forretningsplanen vår, sier Lennart Pettersson.