Assemblin kjøper elektroentreprenør

Sted

Assemblin har kjøpt Wennevolds Elektro AS og styrker dermed sin kapasitet og posisjon som en ledende entreprenørbedrift også i elektromarkedet.

- En viktig del av vår strategi fram mot 2020 er å ha alle tekniske fag i eget hus. Vi har allerede hatt en elektroavdeling i noen år, men vi har vært for små til å ta på oss større prosjekter for de ledende entreprenørene. Vi har derfor i lengre tid vært på utkikk etter en etablert elektrobedrift som kan gi oss den kapasiteten og slagkraften vi ønsker oss, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS.

Mer robuste

- Vi er svært godt fornøyde med å ha kommet til enighet om kjøp av Wennevolds Elektro. Dette er et godt valg for oss i forhold til både mennesker, kompetanse, energi og ønsket om utvikling. Bedriften er en betydelig leverandør av elektroentreprenør-tjenester i Oslo- og Østlandsområdet og har gode kunderelasjoner med flere av de store entreprenørene, som også vi samarbeider med.

- Dette kjøpet gir oss mulighet til å øke vårt engasjement og nå de målene vi har satt oss også innenfor elektromarkedet. En større elektroavdeling vil bidra til både stordriftsfordeler og synergier i salgsarbeidet. Det vil også gjøre oss mer robuste og konkurransedyktige i dette markedet sier Skancke Hansen.

Samme tankesett

Wennevolds Elektro AS har ca. 35 ansatte med hovedtyngde på prosjektvirksomhet men har også virksomhet i servicemarkedet. Selskapet omsatte for 117 millioner kroner i 2017.

Daglig leder Knut Wennevold er trygg på at avtalen med Assemblin vil være positiv for begge parter og et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling.

- Gjennom samtalene med Assemblin har vi erfart at vi har mye av det samme tankesettet og den samme filosofien i driften. Vi har begge sterkt fokus på mennesker, trivsel og ikke minst kvalitet i leveransene. Organisasjonsmessig utfyller vi hverandre bra. Vi har tradisjonelt hatt vår styrke innenfor prosjektvirksomhet, mens Assemblin er en sterk aktør i servicemarkedet, sier Wennevold, som nå blir ansvarlig for hele Assemblins elektroavdeling.

Samlokaliseres

Aksjekjøpsavtalen mellom Assemblin AS og Wennevolds Elektro AS ble signert 2. juli og avventer nå bare formell godkjenning fra Konkurransetilsynet. Wennevolds Elektro flytter 1. oktober fra sine eksisterende lokaler på Kalbakken til Assemblins lokaler i Brobekkveien. Navnebytte og felles profilering vil formelt skje fra 1. januar 2019. 

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske løsninger for varme, sanitær, elektrisitet, automasjon og ventilasjon i kontorer, arenaer, kjøpesentre, boliger og industrianlegg. Vår styrke er at vi kombinerer det lokale selskapets personlige tilstedeværelse med det flerfaglige konsernets styrke. Vi omsetter for 8,2 milliarder kroner og har 5.700 medarbeidere på 100 steder i Norden.