Vedlikeholder Norges hovedflyplass

Leveranse
Sted

- Med 25 millioner reisende i året, er det stor slitasje på publikumsfasilitetene på Oslo lufthavn. For øyeblikket er vi fem mann på vedlikehold av rør og sprinkler, men det kan fort vise seg å bli behov for flere, sier prosjektleder Oddbjørn Jansen.

1. desember 2016 fikk Assemblin Rør Service Oslo rammeavtale om drift og vedlikehold av sprinkler-, rør- og sanitærinstallasjonene på Nordens nest største flyplass, Oslo lufthavn Gardermoen. 

Modent for vedlikehold

Rammeavtalen med Avinor omfatter alle typer vedlikehold – lekkasjer, sprinkleranlegg og reparasjon og utskifting av sanitærutstyr. Etter snart 20 års drift er det mye som er modent for utskifting, og stort behov for vedlikehold.

- Avinor er en flott oppdragsgiver, som har hatt stor forståelse for at det tar tid å gjøre seg kjent med et så stort anlegg. Flyplassen sysselsetter 15.000 mennesker, og blir bare slått av Oslo S. på antall reisende i døgnet, så vi snakker om ekstreme volumer og stor aktivitet. I tillegg til vedlikehold av eksisterende bygninger og installasjoner, har det også pågått et omfattende utbyggingsarbeid ved den nye terminalen. Også her er det jobb for oss med både omgjøringer og vedlikehold, sier Oddbjørn Jansen.

Myk start

- Vi fikk en myk start, for å bli kjent med anlegget og jobben. Nå merker vi at de har begynt å «slippe opp» og overlate stadig flere oppgaver til oss, sier Oddbjørn.

- Det har vært en vinn-vinn-situasjon, hvor både vi og oppdragsgiver har kunnet fase inn oppgaver og ansvar i et fornuftig tempo. Med den gjennomstrømmingen av reisende og ansatte vi har på dette anlegget, er det egentlig ikke rom for verken stans eller forsinkelser.

Avinors egne ansatte har ansvar for vakttjeneste og uttrykning ved akutte hendelser på Gardermoen. Assemblins folk går likevel ikke helt klar av kvelds- og nattarbeid.

- Test og vedlikehold av sprinkler- og brannutstyr må legges til tider på døgnet med lite aktivitet, så da blir det å ta kveldene og nettene til hjelp. Men dette er jo planlagt arbeid, sier Oddbjørn Jansen.

Streng sikkerhet

Kravet om sikkerhet og godkjenning slipper imidlertid ingen unna. Alle som jobber på flyplassen må ha godkjenning fra både politi og luftfartsmyndigheter før de slipper inn.

- Vi jobber ofte i såkalt rød sone, og kan i prinsippet ta oss helt inn på rullebanen. Avinor har også et obligatorisk kurs som alle må gjennom før en får utdelt adgangskortet sitt. Når en går gjennom avreise- eller ankomsthallen med Avinor-ID på jakka, blir en ofte tatt for å være flyplass-ansatt. Vi kan få spørsmål om både avganger, bagasjehåndtering eller hvordan en sjekker inn. Da er jo greit å vite litt om alt det andre som skjer på flyplassen og være så hjelpsom og serviceinnstilt som mulig, sier Oddbjørn Jansen.