Leverer rørtekniske anlegg til Campus Ås

Assemblin Rør Prosjekt Sarpsborg har skrevet kontrakt med Statsbygg om rørarbeidene på laboratoriet (bygg 143) i det nye Veterinærbygget på Campus Ås (NMBU). Avtalen har en verdi på rundt 17 millioner kroner eks. mva.

Byggeprosjektet, som er Statsbyggs største og det største offentlige byggeprosjektet siden Rikshospitalet, skal være innflyttingsklart i 2020. Ved å samlokalisere Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole og NMBU på Campus Ås, skal det utvikles et ledende miljø for utdanning og forskning innenfor biovitenskap i Norge. Totalt areal for prosjektet er ca. 63.000 kvadratmeter, hvorav Assemblins kontrakt omfatter ca. 4.000 kvadratmeter.

Smittevern

- Det helt spesielle med dette oppdraget er de ekstreme kravene til smittevern og internt arbeidsmiljø for å skille mellom smittefarlig materiale og øvrige arealer, sier prosjektutvikler Jan Ove Kvalvåg i Assemblin.

- Laboratoriet vil blant annet utføre obduksjon av smittede og døde dyr, og prosjektet omfatter fasiliteter for blant annet BSL3/ GMO3-laboratorier, som er blant de mest krevende laboratoriemiljøene for smittevern og biosikkerhet. Dette krever både avanserte tekniske installasjoner og gode byggetekniske løsninger, sier han.

Leveransen

I motsetning til de øvrige delene av Campus Ås, hvor de rørtekniske anleggene er delt opp i separate entrepriser for henholdsvis sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, brannslokkingsanlegg og prosessanlegg, skal Assemblin Prosjekt Sarpsborg levere komplette rørtekniske installasjoner. Dette omfatter anlegg for både sanitær, varme, brannslokking, kjøling, gass og trykkluft - i tillegg til røranlegg for luthydrolyseanlegget i bygg 143.

Kvalitetsrutiner

- Det finnes ikke noen referansebygg i hele Europa som håndterer dette, og mange av løsningene må spesiallages til nettopp dette bygget. Som leverandør er det selvsagt en ekstra fjær i hatten å få denne typen oppdrag, hvor fagkunnskap og kvalitets- og sikkerhetsrutiner har vært helt avgjørende for å nå opp i konkurransen, sier Kvalvåg.

Byggestart for Veterinærbygget er planlagt til november 2017, med mekanisk ferdigstillelse og oppstart av systemtester fra desember 2018. Etter prøvedriftperioden skal bygget etter planen overleveres og tas i bruk i oktober 2020. 

 

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske løsninger for varme, sanitær, elektrisitet, automasjon og ventilasjon i kontorer, arenaer, kjøpesentre, boliger og industrianlegg. Vår styrke er at vi kombinerer det lokale selskapets personlige tilstedeværelse med det flerfaglige konsernets styrke. Vi omsetter for 8,2 milliarder kroner og har 5.700 medarbeidere på 100 steder i Norden.