Assemblin kjøper Skanska Installation og styrker virksomheten med 830 nye medarbeidere

Leveranse
Sted

Assemblin har signert avtale om å kjøpe Skanska Installation av Skanska Sverige.

- Oppkjøpet av Skanska Installation innebærer en solid styrking av Assemblin innenfor elektro, rør og ventilasjon, sier Lars-Ove Håkansson, styreleder i Assemblin AB.

- De ansatte i Assemblin og Skanska Installation vil sammen danne en meget sterk organisasjon med stort utviklingspotensial.

Gjennom oppkjøpet frigir Skanska Installation ca. 830 medarbeidere på et 20-talls svenske lokasjoner til Assemblin. Før oppkjøpet hadde Assemblin i overkant av 5.000 medarbeidere på over 100 steder i Norden. I 2015 omsatte Skanska Installation og Assemblin for henholdsvis ca. 1,5 og ca. 7 milliarder kroner.

- Skanska Installation har, i likhet med Assemblin, omfattende erfaring med store, komplekse prosjekter. Skanska Installation har dessuten et velutviklet konsept for flerfaglige entrepriser, noe som ytterligere styrker Assemblins tilbud til våre kunder, sier Lars-Ove Håkansson.

- Jeg vil takke alle våre fantastiske medarbeidere som har vært med på å utvikle Skanska Installation til et selskap med stort potensial. For å ivareta mulighetene fullt ut, er det beste at en ny, langsiktig eier med fullt fokus installasjonstjenester nå overtar stafettpinnen, sier operasjonell direktør Mats Nyström i Skanska Sverige.

Nå starter en prosess der Skanska Installasjons aktiviteter på alle nivåer vil bli integrert med Assemblin.